DetailController

Thời sự trong ngày

Tăng cường kiểm soát xe chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh

27/04/2023 17:00
Ngày 26/4/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 584/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm soát xe chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ sau:

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện hiểu quả Chỉ thị số 03/CT-BGTVT, ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe; Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 08/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát tải trọng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban An toàn giao thông tỉnh bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, kịp thời tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là việc gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu, từng cá nhân, đơn vị. Tăng cường đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục chđạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải trọng trên các tuyến giao thông. Xây dựng, duy trì thực hiện các kế hoạch chuyên đề xử lý xe quá ti, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn tỉnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây mất an toàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông; xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chở hàng quá trọng tải, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cnh sát trật tự, Công an xã, phường, thị trấn huy động phương tiện, công cụ hỗ trợ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết những trường hợp gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ, cản trlực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Thường xuyên phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc trao đổi thông tin về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động vận tải, đặc biệt là hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải, bốc xếp hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức ký cam kết và theo dõi việc chấp hành cam kết với các doanh nghiệp vận tải, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kho hàng... chấp hành các quy định về bốc xếp, vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng cho phép. Quản lý chặt chẽ công tác cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa, cấp phù hiệu xe tải, từ chối cấp phù hiệu cho các xe ô tô cơi nới kích thước thùng xe trái phép; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, chủ phương tiện vi phạm cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải trọng cho phép theo quy định. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Lương Sơn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, về kích thước thùng xe tại các điểm dừng, điểm xuất phát nguồn hàng của các nhà máy, khu công nghiệp, cảng, bến... hoặc gần khu vực đầu mối hàng hóa lớn, kho hàng, các đơn vị sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, các mỏ vật liệu, mỏ khoáng sản, nơi tập kết hàng hóa.

 Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ cố tình vi phạm quy định của pháp luật trong việc khai thác khoáng sản, vi phạm quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tại mỏ. Chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản ký cam kết về xếp hàng lên xe đúng tải trọng cho phép; kiểm tra tải trọng đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa trước khi ra khỏi mỏ; không bốc xếp hàng hóa đối với các phương tiện cơi nới thành thùng; vận động lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa hàng hóa ra khỏi khu vực mỏ khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.

 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trọng tâm là quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện, xếp hàng hóa trên xe ô tô, thiệt hại do xe quá ti gây ra; quy định của pháp luật v qun lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đưng bộ, đc biệt là hu quả tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, làm giảm tui thọ khai thác của đường bộ; chế tài xử lý đối với những vi phạm này; kết quả kiểm tra, xử lý của các cơ quan, lực lượng chức năng đối với các trường hợp vi phạm về tải trọng, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ… nhm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật  trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải, lái xe và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm đưa công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban liên quan, thành viên Ban An toàn giao thông cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Tại các địa phương có cơ sở khai thác khoáng sản, các mỏ vật liệu, đầu mối bốc dỡ hàng hóa, phải tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên chưa khai thác, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông tại các khu vực này. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tiến hành rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác mỏ, san lấp mặt và tổ chức ký cam kết không bốc, xếp hàng hóa quá tải trọng cho phép; khi xe ô tô vận chuyển hàng ra khỏi mỏ, khu vật liệu phải có biện pháp vệ sinh, che phủ bạt để đảm bảo môi trường...Tăng cường công tác giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện việc ký cam kết, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình khai thác, vận chuyển vật liệu (đất, đá, cát sỏi...) trên địa bàn./.