DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở

25/05/2023 17:00
Những năm qua, Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo dịch vụ y tế gần dân, đại chúng để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đồng thời đảm bảo mọi người dân đều được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng.
Đến nay, 151/151 xã, phường, thị trấn có trạm y tế xây dựng kiên cố, có cán bộ y tế hoạt động và thường trực 24/24h phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân

Trong giai đoạn 2020 - 2023, ngành Y tế đã tranh thủ các nguồn dự án ODA, vốn vay, nguồn đầu tư công, nguồn tài trợ,… để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị máy móc hiện đại cho các đơn vị trong ngành. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thật, cấp chứng chỉ hành nghề cho các trạm y tế xã, các dịch vụ y tế ngoài công lập để góp phần tạo điều kiện cho nhân dân đặc biệt ở vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn được chăm sóc sức khỏe.

Đối với tuyến tỉnh, BVĐK tỉnh được hưởng lợi từ Quỹ Ả rập – Xê út đã xây dựng cơ sở hạ tầng (Trung tâm Ung bướu, tòa nhà 9 tầng), mua sắm trang thiết bị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã hoàn thiện giai đoạn II về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. 03 phòng khám đa khoa (Phòng khám và QL sức khỏe cán bộ tỉnh, phòng khám đa khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Giám định y khoa) cũng đang hoạt động và ngày càng được đầu tư bổ sung về trang thiết bị, danh mục kỹ thuật để khám chữa bệnh cho người dân. Nguồn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng mới Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Nguồn Phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đối với tuyến huyện/TP, 10 Trung tâm Y tế huyện/thành phố cũng cơ bản đáp ứng về cơ sở hạ tầng, tuy nhiên chưa được đồng bộ và hiện đại. Các Trung tâm Y tế thực hiện đa chức năng, vừa khám chữa bệnh, phòng bệnh đồng thời thực hiện các hoạt động về dân số và phát triển.

Từ nguồn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, ngành Y tế được đầu tư nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất cho 04 đơn vị (TTYT huyện Kim Bôi, Đà Bắc, Lạc Thủy). Đến nay, có 02 công trình (TTYT Kim Bôi và Đà Bắc) đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Từ nguồn phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ, các đơn vị y tế tuyến huyện/TP (TTYT huyện Lạc Sơn, Yên Thủy, thành phố HB) được đầu tư xây dựng, mở rộng về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế.

Đối với tuyến xã, 151/151 xã, phường, thị trấn có trạm y tế xây dựng kiên cố, có cán bộ y tế hoạt động và thường trực 24/24h phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đều thực hiện khám bệnh cho người dân có thẻ BHYT. Nguồn Dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - vay vốn WB đầu tư xây mới cho 04 trạm y tế, sửa chữa, nâng cấp 30 trạm y tế. Ngoài ra còn mua sắm trang thiết bị máy móc y tế và đào tạo cán bộ cho các trạm y tế xã và các TTYT huyện đảm bảo nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở về phòng bênh và chữa bệnh. Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng dự kiến hỗ trợ đầu tư câng cấp, sửa chữa cho 08 trạm y tế.

Đến năm 2023, tổng số giường bệnh trong toàn tỉnh có 2.581 giường (tuyến tỉnh: 940 giường, tuyến huyện: 1.641 giường), không kể giường của trạm y tế xã. Dự kiến đến hết năm 2023, tỉnh Hòa Bình đạt 28 giường bệnh/vạn dân. Phấn đấu đến năm 2025, đạt 30 giường bệnh/vạn dân./.