DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp năm 2024

04/01/2024 16:30
Ngày 4/1/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 16/SNN-KL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp năm 2024.

Thời gian qua, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả, nguồn giống trồng rừng cơ bản được kiểm soát, chất lượng cây giống được nâng cao góp phần gia tăng năng xuất, chất lượng rừng trồng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài cơ sở sử dụng vật liệu giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật trong sản xuất dẫn đến chất lượng cây giống không đảm bảo; tình trạng vận chuyển, cung ứng nguồn giống trôi nổi vẫn diễn ra; tư tưởng sử dụng giống giá rẻ còn tồn tại trong một số bộ phận chủ rừng.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo cung cấp giống chất lượng tốt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng phục vụ cho nhu cầu trồng rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn rà soát, báo cáo số liệu cây giống sản xuất năm 2023 còn tồn tại vườn và kế hoạch sản xuất cây giống năm 2024. Tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/01/2023.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp: Điều 44-Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; Điều 14 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp... tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp ngay trước khi gieo ươm. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống sử dụng nguồn vật liệu giống chất lượng tốt, có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc được cơ quan chức năng công nhận và tuân thủ quy trình kỹ thuật gieo ươm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Tuyên truyền, vận động chủ rừng sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng để trồng rừng. Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp lưu thông trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đối tượng vận chuyển, mua bán giống cây trồng lâm nghiệp không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng./.