DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

04/03/2024 16:30
Ngày 04/3, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 540/SNN-CNTY gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động kiểm soát và phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh cúm gia cầm (CGC), hạn chế thấp nhất vi rút CGC lây nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại chăn nuôi. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh CGC theo nội dung Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025.

Tổ chức tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng.

Thực hiện tốt công tác giám sát chủ động, lấy mẫu gửi xét nghiệm, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và huy động nhân lực, nguồn lực tại chỗ xử lý triệt để dứt điểm các các trường hợp dương tính với vi rút CGC, các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng và thông báo kịp thời cho cơ quan chuyên môn Thú y và Y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm.

Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc tiêu thụ trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin CGC cho đàn gia cầm. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CGC.

Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các phòng ban chức năng của địa phương kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo về việc tổ chức thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch Cúm gia cầm theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, góp phần bảo vệ và phát triển chăn nuôi của địa phương./.