DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

22/04/2024 15:55
Ngày 22/4, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1036/SNN-KL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện nay, tình hình thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, cấp dự báo cháy rừng tại một số huyện, thành phố đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công văn số 517/UBND-KTN ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự và Kiểm lâm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR; tổ chức lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng; nghiêm cấm hành vi đốt, xử lý thực bì sau khai thác, đốt nương làm rẫy khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV trở lên; chủ động về lực lượng, phương tiện, thiết bị, máy móc sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

Thường xuyên theo dõi thông tin trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn; kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để có các biện pháp PCCCR phù hợp khi cấp dự báo cháy rừng đạt cấp IV và V. Khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 02183.852.917 của Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN hoặc số điện thoại 02183.852.921 của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR) để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng để xử lý tình huống cháy rừng, không để cháy lan, cháy lớn; Trong trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để huy động chữa cháy rừng. Sau cháy rừng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và có phương án phục hồi rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.