DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Sản xuất được 9,6 tấn thóc giống nông hộ

20/06/2010 00:00

Ngày 18/6, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất giống nông hộ vụ xuân 2010 tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc

 

Mặc dù bị hạn nhưng năng xuất lúa tại ruộng mô hình sản xuất giống nông hộ vẫn đạt trên 60 hạ/ha

Thực hiện chương trình sản xuất giống nông hộ, vụ xuân 2010, lớp sản xuất giống nông hộ xã Thanh Hối triển khai thực hiện 3 nghiên cứu là so sánh giống, phục tráng giống và chọn dòng phân ly. Lớp học đã tiến hành phục tráng lại giống lúa CR 203, Q5, AYT 77, đây là giống lúa đã được bà con trong xã gieo cấy từ nhiều vụ trước có chất lượng gạo ngon, năng xuất cao nhưng đã bị thoái hoá. Với phương pháp so sánh giống các học viên đã tiến hành so sánh 3 giống lúa là S 414, Xi 26 và giống đối chứng là CR203, và đã chọn được 2 giống phù hợp là S 414, Xi 26 có nhiều đặc tính vượt trội hơn hẳn, năng xuất bình quân đạt từ 58 – 62 tạ/ha.

 

Ngoài ra, với phương pháp chọn dòng phân ly các học viên trong lớp đã chọn ra được dòng triển vọng là MR 207-2, MR 207-3 để chuyển thành giống cấy cho vụ mùa 2010 và tiếp tục cho nhân so để cấy cho các vụ sau. Hầu hết các giống do lớp sản xuất giống nông hộ phục tráng, so sánh và chọn ra đều là các giống có triển vọng tốt, khả năng kháng sâu bệnh cao, đẻ nhánh khoẻ và có khả năng chịu hạn lại cho năng xuất cao, thích hợp cho cấy được cả 2 vụ trong năm và có thể để được giống cho vụ sau. Kết quả vụ chiêm 2010, lớp học để sản xuất được trên 9,6 tấn thóc giống và đã được các hộ nông dân trong xã mua và trao đổi hết để chuẩn bị cấy cho vụ mùa 2010.