DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Quý I: Xuất khẩu sản phẩm lâm nghiệp đạt trên 61 tỷ đồng

13/03/2024 16:30
Trong quý I, do làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trên địa bàn tỉnh không có các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, an ninh rừng được giữ vững, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định trên 51,5%.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, Ban quản lý các Khu BTTN thường xuyên cập nhật, theo dõi cảnh báo cháy rừng; nhắc nhở, hướng dẫn người dân dọn vệ sinh rừng sau khi khai thác và sử dụng lửa đúng quy trình kỹ thuật trong việc đốt dọn nương rẫy, xử lý thực bì; duy trì trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ, đảm bảo quân số thường trực trong những ngày cao điểm nắng nóng; chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Thực hiện công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp năm 2024. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã sản xuất được 3.904.700 cây giống phục vụ trồng rừng (đạt 24% kế hoạch).

Trong quý I, toàn tỉnh đã trồng rừng tập trung được 1.071,57 ha/5.550 ha đạt 19% kế hoạch; trồng cây phân tán 180.768 cây/906.200 cây đạt 20% kế hoạch. Trong quý, toàn tỉnh đã khai thác 1.832,08 ha rừng trồng tập trung, với khối lượng 154.162 m3 gỗ; khai thác cây phân tán được 3.545 m3 gỗ; 96.665,15 ste củi; 812.500 cây Tre, Bương, Luồng, Giang, Nứa...; 63,6 tấn Măng tươi ; 266,4 tấn dược liệu; 1.015 kg Mật ong rừng... Tổng thu nhập từ rừng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt là 190 tỷ đồng.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 149 cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có 43 doanh nghiệp và 106 cơ sở là hộ gia đình, cá nhân. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đã nhập 9.211,71 tấn Bương, tre, luồng và 80.922,43 m3 gỗ nội địa. Khối lượng sản xuất trong kỳ bao gồm: đồ mộc 899,55 m3; dăm băm 25.062 tấn; ván ép 21.703,96 m3; bột giấy 600 tấn, ván bóc 13.431,33 tấn và các sản phẩm khác 9.912,65 tấn. Giá trị hàng hóa đạt trong kỳ 223 tỷ đồng. Trong đó: xuất khẩu đạt trên 61 tỷ đồng, tiêu thụ nội địa đạt trên 162 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; tịch thu 7,652 m3 gỗ tròn nhóm thông thường và 0,092 m3 gỗ xẻ nhóm IIA; 05 dao phát; 01 máy hàn, 01 máy khoan, 01 máy cắt sắt, 01 cuộn dây điện Số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 86,75 triệu đồng./.