DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thủy

15/03/2024 16:15
Ngày 15/3, tại xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, Đoàn Công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Yên Thủy. Tham gia Đoàn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hết năm 2023, trên địa bàn huyện có 9/10 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Số tiêu chí bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 18,4 tiêu chí/xã; đạt 7/9 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; đạt 5/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM. Thực hiện đạt 32 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 292 vườn mẫu.

Trong năm 2024, huyện Yên Thủy phấn đấu số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 19/19 tiêu chí. Cụ thể, xây dựng xã Lạc Sỹ đạt 19/19 tiêu chí đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM; xã Ngọc Lương hoàn thành 19 tiêu chí về An ninh Quốc phòng, xã Hữu Lợi hoàn thiện tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện. Đồng thời huyện Yên Thủy đề xuất với UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Lạc Thịnh để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất; xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng biện pháp phù hợp; đề nghị Văn phòng điều phối NTM tỉnh cập nhật danh mục văn bản thành bộ cẩm nang hướng dẫn để huyện bám sát chỉ đạo, theo dõi, tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Yên Thủy đạt được trong xây dựng NTM. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí vệ sinh môi trường, chỉnh tranh và làm đẹp khuân viên nhà ở. Tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế địa phương. Quan tâm, đào tạo việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Yên Thủy và cơ quan chức năng tổ chức rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, với những tiêu chí đã đạt cần tiếp tục duy trì và giữ vững. Đồng thời đẩy mạnh việc giám sát, kiểm tra, đề ra những giải pháp cụ thể, đôn đốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đối với các xã đã về đích NTM trong giai đoạn trước thì cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần đẩy nhanh mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới theo kế hoạch./.