DetailController

Khoa học - Môi trường

Phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Techfest Nghệ An open 2022

01/04/2022 00:00
Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân đang sống, làm việc, học tập tại tỉnh Hòa Bình, Sở Khoa học và Công nghệ phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022 (Techfest Nghệ An open 2022) với Chủ đề “Chuyển đổi số với khởi nghiệp sáng tạo”.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022 (Techfest Nghệ An open 2022) với Chủ đề Chuyển đổi số với khởi nghiệp sáng tạo nhằm mục đích biến “Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam”, là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc những người yêu mến Nghệ An sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An.

Techfest Nghệ An open 2022 hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội bằng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An trong trạng thái bình thường mới.

Các lĩnh vực tham gia dự thi bao gồm: Ứng dụng Công nghệ chuyển đổi số (Mobile, IoT, Digital Twin, Robotics, Cloud, AI/ML, AR và Addtive MFG,...) phục vụ trong lĩnh vực kinh tế xã hội: nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, đô thị, giao thông vận tải, logistic, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, thương mại, tài chính – Fintech, An toàn thông tin...; Giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi trước ngày 30/9/2022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân đang sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Hoà Bình được biết; Đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân, các Starup có sản phẩm, dự án đăng ký tham gia để Techfest Nghệ An open 2022 được triển khai thành công tốt đẹp./.