DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã mở ba cửa xả đáy

01/08/2012 00:00
Do có mưa lớn ở thượng nguồn Sông Đà và Nhà máy thủy điện Sơn La xả lũ, từ 15 giờ ngày 31/7, Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã thực hiện mở 3 cửa xả đáy nhằm bảo an toàn cho đập.

Hiện nay, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình đạt 6.600 m3/s; cao độ nước hồ tại thượng lưu hồ Hòa Bình là 105,37m; hạ lưu ở mức 17,4m.

Theo Công ty thủy điện Hòa Bình, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình trong thời gian này đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm gần đây và cũng sau 3 năm nhà máy thủy điện Hòa Bình phải vận hành mở cửa xả đáy như thường niên..