DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Mai Châu: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2023

24/05/2023 17:00
Vụ Đông – Xuân 2022- 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo đảm bảo sản xuất khung thời vụ, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp, khắc phục kịp thời ảnh hưởng thiên tai; chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện các chính sách phát triển sản xuất; đẩy mạnh chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I; bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và trồng rừng tập trung; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ; chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi.
Mai Châu đang bước vào đợt cao điểm vụ thu hoạch dưa hấu

Vụ Đông – Xuân vừa qua, toàn huyện thực hiện gieo cấy 921 ha lúa, đạt 110,55% kế hoạch. Năng suất ước đạt 56 tạ/ha, đạt 99,03% so với kế hoạch, bằng 98,42% so với cùng kỳ. Sản lượng ước đạt 5.157,60 tấn, đạt 106,06% so với kế hoạch hoạch, bằng 98,47% so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, chuyển khoảng 107,29 ha diện tích đất lúa, màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao: Dưa hấu, Bí xanh, bí lấy hạt, mướp đắng lấy hạt tại các xã: Mai Hạ, Mai Hịch, Vạn Mai, Bao La, Xăm Khòe, Tòng Đậu...

Tổng đàn gia súc, gia cầm ước thực hiện 6 tháng đầu năm: trâu khoảng 5.700 con, bò 12.566 con, dê 3.351 con, lợn khoảng 23 nghìn con, gia cầm trên 400 nghìn con. Diện tích ao hồ luôn được duy trì ở mức 82,74 ha, hiện có 627 lồng cá, đang được khai thác có hiệu quả; Tình hình dịch bệnh thủy sản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác kiểm tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục được tăng cường; phối hợp hướng dẫn phòng chống dịch, bệnh cho cá nuôi. Công tác quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng luôn được quan tâm quản lý chặt chẽ, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, khô hanh đã xảy ra 02 vụ cháy rừng tại xã Tân Thành, xã Tòng Đậu với tổng diện tích 1,65 ha. Trên địa bàn huyện không có điểm nóng về buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023, hiện nay trên toàn huyện tính đến tháng 5 đã trồng được 68,55/150 ha, đạt 45,7% so kế hoạch (trồng rừng tập trung 50,7 ha, trồng cây phân tán 35.696 cây tương đương 17,85 ha), độ che phủ rừng ổn định ở mức trên 65%, các xã, thị trấn tăng cường chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng các cấp, duy trì tổ đội quần chúng bảo vệ rừng.

Dự báo vụ Hè Thu - vụ Mùa sẽ diễn ra trong điều kiện diễn biến phức tạp như nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, tố lốc bất thường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cao. Để thực hiện thắng  lợi kế hoạch sản xuất cả năm, cần tập trung chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa và cây màu vụ Chiêm Xuân, triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - vụ Mùa tạo điều kiện sản xuất vụ Đông, chuẩn bị tốt nhất những phương án lựa chọn cơ cấu giống lúa hợp lý, hiệu quả, gieo trồng các giống đạt tiêu chuẩn xác nhận nguyên chủng, ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp, có tính ổn định cao đưa vào sản xuất, sản lượng đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Mục tiêu định hướng, phấn đấu diện tích gieo trồng cây vụ Mùa - Hè thu: Cây lúa: Kế hoạch 1.180 ha, ước năng suất 54,2 tạ/ha, sản lượng 6.394 tấn; Ngô: Kế hoạch 1.790 ha, ước năng suất 42,00 tạ/ha, sản lượng 7.518 tấn; Khoai lang: Kế hoạch 80ha, ước năng suất 50 tạ/ha, sản lượng 400 tấn; Lạc: Kế hoạch 150 ha, ước năng suất 15,5 tạ/ha, sản lượng 233 tấn; Rau các loại: Kế hoạch 345 ha, ước năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 1.898 tấn; Đậu 18 ha, ước năng suất 6,65 tạ/ha, sản lượng 12 tấn.

Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đồng ruộng, thu hoạch cây màu vụ chiêm xuân giải phóng đất gieo trồng lúa, cây màu vụ mùa, vụ hè thu; chủ động cung ứng đủ số lượng, chủng loại và chất lượng giống, phân bón, thuốc BVTV, vật tư nông nghiệp v.v... gieo trồng đúng thời vụ; tăng cường chăm sóc, đầu tư thâm canh, sử dụng hợp lý nguồn nước tưới bảo đảm cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất và sản lượng cao. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường hướng dẫn kỹ thuật chỉ đạo sản xuất đến các hộ nông dân, duy trì hoạt động của bẫy đèn, làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Duy trì và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ khuyến nông khuyến lâm, mạng lưới khuyến nông cơ sở; kết hợp chuyển giao kỹ thuật đến hộ nông dân thông qua việc mở các lớp tập huấn kỹ thuật, các mô hình khuyến nông khuyến lâm. Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm và các loại bệnh thường gặp khác. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ban ngành đoàn thể phối hợp tập trung chỉ đạo bám sát cơ sở, chủ động chuyển diện tích đất lúa không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây màu phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường đội ngũ kỹ thuật, các phòng ban chuyên môn thường xuyên xuống địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân các xã thị trấn, đội ngũ khuyến nông, thú y viên kiểm tra và phản ánh kịp thời tình hình dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi, để xác định và có biện pháp phòng trừ kịp thời…/.