DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Mai Châu phấn đấu năm 2024 thực hiện quản lý, bảo vệ tốt trên 37 nghìn ha diện tích rừng hiện có

12/01/2024 15:15
Trong những năm qua huyện Mai Châu đã quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững. Năm 2023, toàn huyện trồng mới được 245,22 ha rừng, đạt 163,48% so với kế hoạch giao; Trong đó: Trồng rừng tập trung 212,12ha; trồng phân tán 33,10 ha. Giữ tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định ở mức trên 65%.
Cán bộ Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại địa phương

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Mai Châu năm 2024, UBND huyện Mai Châu đã ban hành kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 trên địa bàn huyện.

Theo đó phấn đấu năm 2024, thực hiện quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 37.302,78 ha, đặc biệt bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng rừng tự nhiên 30.405,31 ha, rừng trồng 6.897,47 ha  từng bước nâng độ che phủ của rừng, nâng cao chất lượng rừng trồng để phát huy giá trị phòng hộ, bảo vệ môi trường và cảnh quan, phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tích cực tham gia trồng, khoanh nuôi tái sinh phát triển tài nguyên rừng để nâng độ che phủ rừng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn cân bằng sinh thái.

Tổ chức lực lượng chuyên ngành thường trực trong mùa khô hanh kịp thời phát hiện sớm lửa rừng, huy động lực lượng ngăn chặn, dập tắt kịp thời các điểm cháy rừng để hạn chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng khi cháy rừng xảy ra. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; lấn, chiếm đất lâm nghiệp để trồng rừng trái pháp luật; mua, bán, cất giữ, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản; săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã trái pháp luật.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) thực hiện đúng các quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Lực lượng kiểm lâm với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Các chủ rừng có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (nếu có). Thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản; lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật và thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên diện tích rừng của mình. Các ngành chức năng có liên quan, có trách nhiệm phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chủ rừng thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ khi có yêu cầu phối hợp. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm; chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước chính quyền cấp trên trực tiếp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn quản lý.