DetailController

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Lễ Phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

13/04/2024 19:59
Sáng 13/4, tại sân Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ Phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi lễ. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước

Dự lễ phát động về phía Trung ương có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ươngĐỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ. 

Về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi LongỦy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố; đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Đà Bắc.

"Xóa nhà tạm, nhà dột nát” là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân các cấp, các ngành trong thời gian qua. Nhiều chương trình, đề án đã được triển khai, lan tỏa nhằm mục tiêu giảm nghèo cho người dân. Tính từ năm 2000 đến 2023, hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước là cụ thể hoá Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/1/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 (Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng) “xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu", với mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Phát huy các nguồn lực của Nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân; phát huy truyền thống, văn hóa, tinh hoa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái "là lành đùm lá rách”, “lá rách đùm lá rách hơn" để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình; bảo đảm không hình thức, màu mè, công trình phải có chất lượng và đúng đối tượng thụ hưởng; bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Đa dạng hóa nguồn lực, có tính toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, chung tay, đóng góp, hưởng ứng bằng nhiều cách khác nhau trong điều kiện có thể cao nhất, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo và tiến tới có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình. Nghiên cứu thành lập Quỹ chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước. Yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần “Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, linh hoạt, không màu mè, hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm. Bảo đảm nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tác động tiêu cực do thiên tai, biến đổi khí hậu. Các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  kêu gọi hưởng ứng
Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Trong đó nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì hạnh phúc của những người còn nhiều khó khăn. Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương; công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50 nghìn đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hướng dẫn cụ thể về cách thức ủng hộ, theo dõi chặt chẽ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Lễ phát động

Hưởng ứng phong trào thi đua, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với mục tiêu và các nội dung của phong trào thi đua. Đồng thời khẳng định: Tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội, nhất là về hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Giai đoạn 2015 - 2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 4.500 ngôi nhà, tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng; cho 4.466 hộ vay trên 200 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi, giúp các hộ từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống. Tuy nhiên, tỉnh Hòa Bình hiện còn gần 4.000 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở cần sửa chữa, xây mới. Hướng tới mục tiêu mọi người dân Hòa Bình đều có nhà ở ổn định, nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững, tỉnh quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trong năm 2025. Đồng chí tin tưởng lễ phát động sẽ lan tỏa sâu rộng trong các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước, sẽ có thêm nhiều căn nhà được xây dựng, sửa chữa không chỉ bằng xi măng, sắt thép, mà còn bằng nghĩa tình, tinh thần đại đoàn kết… Từ đó, tiếp thêm động lực để người dân vững tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước, vào cuộc sống và "an cư, lạc nghiệp”, vươn lên.  

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tại lễ phát động nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã tham gia ủng hộ, với tổng số tiền là 376 tỉ đồng.


Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ tại Lễ phát động

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương, Ban Quản lý quỹ đã quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh. Trong đó, tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ cho 5 tỉnh khu vực Tây Bắc gồmHòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ cho 5 tỉnh khu vực Tây Bắc


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc

Sau Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến khởi công xây nhà tại 06 hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc tại các xã: Cao Sơn, Tú Lý, Hiền Lương, Toàn Sơn./.


Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hòa Bình đặt móng khởi công xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Toàn Sơn


Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác tặng quà cho hộ gia đình anh Xa Văn Vọng, tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc


Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, quyền Chủ tịch nước tặng quà gia đình Ông Xa Văn Đế, Xóm Cháu, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc - hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng mới


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khởi công xây dựng nhà cho gia đình hộ nghèo trên địa bàn xã Hiền Lương