DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Làm đất vụ mùa đạt gần 60%

10/07/2012 00:00
Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã thu hoạch 99% diện tích lúa vụ chiêm - xuân. Các loại cây màu như ngô, khoai lang, lạc, đậu tương bắt đầu thu hoạch với diện tích đã thu hơn 12.500ha.

Hiện, các địa phương tập trung cho sản xuất vụ mùa với diện tích đất đã làm đạt hơn 13.000ha, bằng gần 60%. Trong đó, các huyện có tiến độ làm đất nhanh là Lương Sơn 2.580ha, Kim Bôi 2.435ha, Lạc Sơn 2.500ha, Yên Thủy 1.800ha. Tổng lượng mạ đã gieo phục vụ sản xuất vụ mùa hơn 831 tấn, tăng 548 tấn so với kỳ trước.

Hiện nay, một số huyện triển khai cấy trà lúa mùa sớm và tiến độ trồng cây màu vụ hè - thu cũng đang được đẩy nhanh…