DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Lạc Thuỷ: Tăng thu nhập cho nông dân từ phát triển vung cam chất lượng cao

14/12/2012 00:00
Phát triển vùng cam chất lượng cao là những mục tiêu được huyện vùng sâu Lạc Thuỷ triển khai từ nhiều năm nay.

Mục tiêu của huyện là đến năm 2015 có hơn 200 ha cam, đạt sản lượng trên 1.000 tấn/năm, trở thành vùng cam hàng hoá, đem lại thu nhập cao cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hiện nay,Lạc Thuỷ đang có nhiều gia đình có thu nhập ổn định từ trồng cam, có những hộ sở hữu cả chục ha cam, hàng năm đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.

Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Trường phòng NN&PTNT huyện cho biết: Huyện Lạc Thuỷ có 2 cây trồng chủ lực, đó là cây chè và cây cam. Nhưng với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương phù hợp nên cây cam phát triển tốt, sai quả, trung bình có cây ước tính hơn 2 tạ quả/ha, nhiều gia đình thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng/vụ.

Xác định cây cam là cây làm giàu nên từ năm 2006, huyện đã xây dựng Đề án phát triển vùng cam chất lượng cao, giai đoạn 2008 – 2010 và giai đoạn 2011 – 2015. Chủ trương của huyện Lạc Thuỷ là đến năm 2015 phát triển thành sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao từ 200 – 250 ha, trong đó có giống cam chín sơm, chín chính vụ và giống chín muộn để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Để đạt được mục tiêu đó, ngay sau khi xây dựng đề án, huyện Lạc Thuỷ ban hành chính sách hỗ trợ người trổng cam được vay vốn với lãi suất thấp và hỗ trợ tiền vay 20% của Ngân hàng chính sách xã hội là 50 triệu đồng.

Hiện nay, Lạc Thuỷ có 151 ha cam trồng tại các xã Hưng Thi, Lạc Long, Phú Thành, An Bình, Yên Bồng, Phú Lão, Cố Nghĩa và Yên Hoà, chủ yếu là giống cam Vinh lòng vàng, cam V2, cam đường Canh, cam xã Đoài.