DetailController

Khoa học - Môi trường

Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Công thương, Sở KH&CN giai đoạn 2022 – 2025

14/04/2022 00:00
Chiều ngày 13/4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2022 – 2025.
Lãnh đạo 3 cơ quan ký kết hợp tác giai đoạn 2022 – 2025

Theo đó, trong giai đoạn 2022 – 2025, Hội Nông dân tỉnh và Sở Công Thương sẽ thực hiện phối hợp liên kết hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; Xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản; Quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; Phối hợp trong hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh – Sở KH&CN bao gồm các nội dung như: Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về khoa học và công nghệ cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các hình thức; Phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ hội, hội viên, nông dân về ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống, ưu tiên nội dung về sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; Phối hợp hỗ trợ hội viên nông dân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh; Phối hợp hỗ trợ nông dân xây dựng phát triển và sử dụng mã số, mã vạch, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể trong sản xuất nông ngiệp; Phối hợp xây dựng các mô hình điểm ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, VietGap…

Căn cứ theo nội dung phối hợp đã thống nhất, các bên thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai các nội dung để giải quyết công việc, tạo mọi điều kiện để các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.