DetailController

Khoa học - Môi trường

Kiện toàn Ban Tổ chức địa phương phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, năm 2023

08/02/2023 00:00
Ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tổ chức địa phương phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, năm 2023.

Theo đó, kiện toàn Ban Tổ chức địa phương phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, năm 2023 gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Toàn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các Phó Trưởng Ban: Bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phó Trưởng Ban Thường trực); Ông Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Nguyễn Minh Tú, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Hòa Bình;

Các ủy viên: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Bà Trần Thị Kim Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Phạm Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Bà Bùi Thị Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình; Ông Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng; Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; mời Ông Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; mời Ông Nguyễn Duy Tư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình; Ông Nguyễn Thế Hùng Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình; Ông Bùi Thanh Phúc, Trưởng Phòng PA03, Công an tỉnh; Bà Bùi Thị Hường, Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Mộng Long,Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Công Thành, Hiệu trưởng Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; Ông Vũ Quốc Tùng, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Hòa Bình; Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, năm 2023. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban Tổ chức phân công. Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.Trưởng Ban Tổ chức sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Trưởng Ban và thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, năm 2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, năm 2023./.