DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi

17/04/2024 16:21
Sáng 17/4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban TT Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban TT Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Tính đến tháng 3/2024, huyện Kim Bôi có 6/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Năm 2024, huyện phấn đấu 2 xã Kim Lập, Xuân Thủy đạt chuẩn NTM. Đến ngày 31/12/2023, xã Kim Lập đạt 13/19 tiêu chí; xã Xuân Thủy đạt 12/19 tiêu chí. Ngoài ra phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Đông Bắc. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021 - 2023 trên 79,4 tỷ đồng; kết quả tính đến ngày 16/4/2024 giải ngân trên 79,2 tỷ đồng; đạt 99,7%; tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh giao năm 2024 là trên 4,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiêu chí đạt NTM của các xã còn thấp, có nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn để hoàn thành trong năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn như tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; các tiêu chí về cơ sở hạ tầng khó khăn về kinh phí thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Kim Bôi. Lãnh đạo huyện Kim Bôi đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để hỗ trợ cho các xã hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng theo quy định; giao nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2024 để địa phương kịp thời triển khai thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đảm bảo kế hoạch đề ra; hướng dẫn, quy định cụ thể cấp có thẩm quyền được phê duyệt Dự án mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch NTM. Đề nghị các sở, ngành được giao phụ trách tiêu chí sớm hanh hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban TT Ban Chỉ đạo đề nghị huyện Kim Bôi đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện, ưu tiên các xã về đích NTM năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp với huyện Kim Bôi thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường; lồng ghép, huy động các nguồn lực trong xây dựng NTM. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện Kim Bôi, các sở, ngành tiếp thu, nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng NTM.

Nằm trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình hạ tầng nông thôn của 2 xã Kim Lập và Xuân Thủy phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 (trường học các cấp, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã, trạm y tế)./.