DetailController

Khoa học - Môi trường

Khảo sát việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Tân Lạc

25/08/2023 14:52
Sáng 25/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Tân Lạc. Tham gia đoàn có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh).
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần nước sạch Hoà Bình

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế và nghe báo cáo sơ bộ về thực trạng việc quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại 5 xã trên địa bàn huyện tân Lạc (Ngọc Mỹ, Tử Nê, Gia Mô, Địch Giáo, Phong Phú). Khảo sát tại Công ty cổ phần nước sạch Hoà Bình. 

Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác đã nắm bắt tình hình quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, vận hành và đầu tư, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Bên cạnh ghi nhận hiệu quả của một số công trình cấp nước sạch đối với địa phương, thời gian qua, việc quản lý, vận hành, khai thác các công trình còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, không được duy tu, bảo dưỡng nên không hoạt động được, gây lãng phí; thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát tại một số nơi chưa được quan tâm; việc quản lý, vận hành, khai thác công trình hoạt động chưa hiệu quả; chưa thoả thuận được đơn giá nước nên người dân chưa được sử dụng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đề xuất của huyện Tân Lạc tại buổi khảo sát; đồng thời giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Đoàn công tác khảo sát công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung xã Ngọc Mỹ

Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công trình cấp nước sạch nông thôn xã Phong Phú