DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh

20/09/2023 16:21
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Chương trình hành động quốc gia về người người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của những người cao tuổi không ngừng được cải thiện, tạo bước chuyển biến mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi, nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể về người cao tuổi, công tác người cao tuổi và tổ chức Hội người cao tuổi được nâng lên.
Hội Người cao tuổi xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người người cao tuổi giai đoạn  2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Kế hoạch số 254/KH-SVHTTDL ngày 18/02/2022 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 – 2030; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 về Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phối hợp số 2923/CTPH-SVHTTDL-HNCT ngày 13/10/2022 về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững, giai đoạn 2022 – 2026; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2022 – 2030; Kế hoạch số 841/KH-SVHTTDL ngày 24/4/2023 về Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui được thực hiện thường xuyên; về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và vai trò của ngưi cao tui trong sự nghiệp đi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền động viên Người cao tuổi tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe, vật chất và tinh thần; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi “Tuổi cao - Gương sáng”.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố phối hợp với Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với Người cao tuổi; tổ chức một số giải thể thao trung, cao tuổi, giao lưu văn nghệ ở cơ sở thu hút người cao tuổi tham gia; chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho người cao tuổi; phối hợp hướng dẫn chuyên môn và tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất để các đội văn hóa, văn nghệ của Người cao tuổi tập luyện, tổ chức tham gia Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2023 các cấp đạt kết quả, góp phần xây dựng phong trào văn nghệ và giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương; nâng cao đời sống văn hóa tỉnh thần cho Nhân dân, chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới Người cao tuổi và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa, khu du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình phối hợp và kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát  Người cao tuổi cho Hội viên người cao tuổi đến từ 10 huyện, thành phố với 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, sáng tạo, gồm 2 thể loại: ca, ca kịch. Chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại; truyền thống yêu nước của Nhân dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò, vị trí, đóng góp của người cao tuổi trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào "Tuổi cao – gương sáng”, người cao tuổi tham gia xây dựng gia đình văn hoá, gia đình kiểu mẫu. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 8 giải khuyến khích cho các tiết mục thuộc thể loại ca, ca kịch. Ban đại diện Hội chính sách huyện Cao Phong xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố chủ động tham mưu, phối hợp, tổ chức các hình thức truyên truyền công tác về người cao tuổi, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương thông qua các tin, bài, phóng sự, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. Toàn tỉnh đã treo 255 băng zôn khẩu hiệu, 20 lượt tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động, xây dựng 40 tin bài, 05 phóng sự trên sóng FM và truyền hình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch dành riêng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; các giải thể thao dành cho các cán bộ hưu trí, người cao tuổi được tổ chức thường xuyên đã thu hút đông đảo vận động viên tham gia tập luyện để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ, hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng, với phương châm “Sống vui - Sống khỏe - Sống có ích”. Trong đó các câu lạc bộ thu hút người cao tuổi tham gia gồm có: 215 CLB môn bóng chuyền hơi, 135 CLB cầu lông, 50 CLB bóng bàn và các CLB thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, cầu lông… có mặt ở hầu hết các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Một số các điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng đã đưa ra các chương trình kích cầu du lịch như giảm miễn giá vé tham quan, giảm giá dịch vụ để thu hút khách cũng như người cao tuổi đến tham quan, nghỉ dưỡng; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi sử dụng tài liệu tại thư viện từ tỉnh xuống cơ sở; thường xuyên cập nhật tin, bài lên Website Thư viện tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người người cao tuổi giai đoạn  2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện trợ giúp trong các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, các khu điểm du lịch tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch; bố trí nhân lực, phương tiện, công cụ hỗ trợ người cao tuổi khi tổ chức những hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch bảo đảm an toàn, thuận tiện và phù hợp với đặc điểm của người cao tuổi.

Tổ chức đợt cao điểm “Tháng hành động vì người cao tuổi” từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2023, với chủ đề: Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan bằng pa nô, khẩu hiệu, các chương trình nghệ thuật quần chúng có nội dung về Luật người cao tuổi. Hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi được tổ chức đa dạng về loại hình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thưởng thức của người cao tuổi. Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; gặp mặt, biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu, người có đóng góp tích cực công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi các cấp./.