DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Kết quả bước đầu xây dựng NTM ở Tòng Đậu

29/05/2012 00:00
Tòng Đậu là một trong những xã nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Tòng Đậu được chọn trong 11 xã điểm của tỉnh được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế địa phương. Kết quả bước đầu mà chương trình đem lại đã có tác động tích cực làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ và người dân, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày.
Hệ thống tường bao và sân chơi lớp học mầm non Tòng Đậu đang khẩn trương hoàn thành để đưa vào sử dụng.

 

Ông Đinh Văn Long, Chủ tịch UBND xã Tòng Đậu cho biết: Xã Tòng Đậu được đầu tư xây dựng mô hình nông thôn mới nên công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang được ưu đãi theo chương trình lồng ghép các dự án cải tạo lưới điện nông thôn, dự án cứng hóa kênh mương, cứng hóa đường giao thông nông thôn. Khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban giải phóng mặt bằng, giám sát, thu chi tài chính...công khai minh bạch để bà con các thôn bàn bạc, góp ý kiến, thống nhất phương án thực hiện. Hiện tại, xã Tòng Đậu tiếp tục được đầu tư 4,15 tỷ đồng xây dựng hệ thống đường điện nông thôn, xây dựng mới Trạm y tế xã với tổng vốn là 4,2 tỷ đồng đang trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, do được nhà nước ưu tiên vay vốn từ các nguồn ưu đãi nên bà con đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các xưởng sản xuất gạch, ngói xi măng và chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa trên ruộng cạn để chuyển sang trồng rau màu với mô hình rau sạch cho thu nhập cao. Đây là một trong những hướng đi đúng đắn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho bà con địa phương.
 
Không chỉ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhằm xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân, xã Tòng Đậu cũng đang đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa. Theo đó thời gian gần đây, các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được củng cố và có bước phát triển. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2011 xã có 408 gia đình đạt gia đình văn hóa, 03 xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. UBND xã đã trao giấy công nhận và khen thưởng cho 29 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục. Công tác GD&ĐT cũng tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “hai không”, và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không ngừng được nâng cao. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng được duy trì và giữ vững, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…
 
Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của một xã miền núi, việc xây dựng NTM ở Tòng Đậu gặp rất nhiều khó khăn. Do địa phương có diện tích đất tự nhiên tương đối lớn nhưng chủ yếu là đồi núi trọc, diện tích canh tác không nhiều, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa tìm ra khâu đột phá, mũi nhọn cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn chậm, việc quy hoạch nông thôn theo các tiêu chí áp dụng đối với xã cũng chưa thực sự phù hợp, việc nhiều lao động trẻ, khỏe, có tri thức có thiên hướng chuyển sang lao động ngành nghề cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất nông nghiệp. Nếu so với Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tòng Đậu mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí tiêu chí, nhưng cũng  là một kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.
 
Trong thời gian tới Tòng Đậu cần tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ nguồn ngân sách cho các dự án, công trình để đơn vị chủ động trong việc thực hiện xây dựng các hạng mục, các mục tiêu quy hoạch đã đề ra. Mục tiêu duy trì ổn định phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển ngành nghề sản xuất thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Đối với đường giao thông liên xã, liên thôn, đường nội thôn căn cứ quy chuẩn về loại đường theo tiêu chí Quốc gia nhưng do điều kiện địa hình của địa phương không thể thực hiện được xã đã đề nghị cho phép được điều chỉnh cho phù hợp../.