DetailController

Quốc phòng - An ninh

Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024

10/01/2024 16:11
Ngày 09/01, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BATGT Bảo đảm an toàn giao thông năm 2024.

Mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo môi trường văn hóa giao thông thân thiện, an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng đặc biệt là thanh, thiếu niên. Tiếp tục phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2023.

Kế hoạch đã đề ra 07 nhiệm vụ, cụ thể là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình hình mới; và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Hòa Bình đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các lỗi có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, các hành vi vi phạm của xe vận tải khách, xe chở quá tải trọng cầu đường bộ, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế (nạn nhân nhập viện, số liệu người chết, bị thương do tai nạn giao thông), Tài chính.

Nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Điều chỉnh quản lý quy hoạch xây dựng phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Phát triển hệ thống vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Nâng chất lượng chất lượng xe buýt, xe khách liên tỉnh, xe đưa đón học sinh, xây dựng cơ chế giá cước dịch vụ hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế vùng và khu vực để thu hút khách, đặc biệt trẻ em đi lại bằng dịch vụ công cộng. Kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong khu vực trung tâm đô thị.

Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông.

Các giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045;… Gắn trách nhiệm người đứng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành và tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến địa phương cơ sở trong công tác đảm bảo TTATGT.

Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ cảnh sát nhân dân và thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ gắn với phòng chống dịch. Tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT

Đổi mới, và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT theo chủ đề: Đã uống rượu, bia không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân,…

Tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về TTATGT. Khuyến khích áp dụng các giải pháp công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT,.../.