DetailController

Khoa học - Môi trường

Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

17/04/2024 16:39
Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn là ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Theo đó, ngày 17/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 515/SKHCN-QLCN&SHTT về việc hưởng ứng Ngày sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp tổ chức tuyên truyền và triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo để hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới hàng năm của Liên hiệp quốc; nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực nhà nước với khu vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư và khu vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và xã hội.

Cụ thể như sau: Về chủ đề hưởng ứng, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày hội sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới phù hợp với từng cơ quan đơn vị.

 Thời gian: Trong tháng 4 năm 2024, trọng tâm là từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 21/4/2024; có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.

Các hoạt động chính gồm có: Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác. Phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin cần trao đổi liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ; Điện thoại: 02183.856164. Email: phongqlcnshtthoabinh@gmail.com./.