DetailController

Tin từ các đơn vị

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024: Tỉnh Hòa Bình tiết kiệm được 5.995 kWh điện

02/04/2024 16:30
Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng từ năm 2007, kêu gọi người dân, doanh nghiệp tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút (từ 20h30’ đến 21h30’ ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm). Nhằm mục đích đề cao việc tiết kiệm điện làm giảm lượng khí thải CO2 – một khí gây ra hiệu ứng nhà kính đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người về ý thức bảo vệ môi trường.
Thông điệp "Tiết kiệm điện - Thành thói quen"

Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’, thứ Bảy, ngày 23/3/2024. Để hưởng ứng hoạt động này, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 369/UBND-KTN ngày 14/3/2024 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan truyền thông tỉnh và Công ty Điện lực Hòa Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tỉnh đăng các tin bài, phóng sự về nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội và thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, Sở Công Thương ban hành Công văn số 599/SCT-VP ngày 19/3/2024 chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện tiết kiệm điện, tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất và thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại Công văn số 369/UBND-KTN ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh. Kết quả sau 60 phút hưởng ứng, tỉnh Hòa Bình đã tiết kiệm được 5.995 kWh điện.

60 phút tắt đèn điện là một hành động đơn giản mang tính biểu trưng để nhắc nhở cộng đồng và cá nhân hãy quan tâm, hành động để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất chính là thể hiện trách nhiệm và cam kết bảo vệ môi trường toàn cầu, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng cho hiện tại và tương lai. Vì vậy, ý thức tiết kiệm năng lượng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường bền vững không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt đèn mà cần được phát huy, duy trì hàng ngày, hàng giờ.