DetailController

Khoa học - Môi trường

Hội Nông dân tỉnh hưởng ứng các hoạt động Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất năm 2024

12/03/2024 17:10
Ngày 11/3/2024, Hội Nông dân tỉnh ban hành Công văn số 357/CV-HNDT gửi Hội Nông dân các huyện, thành phố về việc hưởng ứng các hoạt động Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất năm 2024.

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố phối họp tồ chức hưởng ứng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, tập trung vào một số nội dung như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên và các tầng lóp Nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong việc chủ động dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời với độ tin cậy cao, hỗ trợ tích cực, hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Ghi lại hình ảnh, videoclips các hoạt động hưởng ứng, đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội.

Phối hp với các đơn vị chức năng t chức: hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên đề; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức trực tuyến, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền các nội dung về giá trị của tài nguyên nước, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ng biến đi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Huy động nguồn lực xã hội vào đầu tư, xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, thúc đy và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh.

Treo pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại trụ sở làm việc và các địa điểm thích hợp.

Phát động các phong trào trồng Hàng cây nông dân, trồng cây, trồng rừng, tích cực hưởng ứng thực hiện Đ án trồng 1 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế người dân, phối hợp quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đ giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hoạt động “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 30/3/2024 (Thứ Bảy). Duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình nhằm cân bằng, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo.

Kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiêu biu trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu./.