DetailController

Khoa học - Môi trường

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất Quốc gia

04/01/2024 16:30
Ngày 4/1, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Theo báo cáo, kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ trung bình thấp 8,68%. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các loại đất giữa các tỉnh có sự chênh lệch lớn, một số tỉnh có kết quả thực hiện cao và nhiều tỉnh chưa thực hiện hoặc thực hiện tỷ lệ rất thấp như: Chỉ tiêu đất khu công nghiệp trung bình đạt 4,58%, đất giao thông đạt 10,67%, đất trồng lúa đạt 6,53%... Nhằm tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương và đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và đưa nguồn đất đai vào khai thác giữa các tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 dựa vào các nguyên tắc như: Điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu đất phi nông nghiệp theo đề xuất của địa phương, rà soát lại hiện trạng sử dụng đất, điều chỉnh giảm diện tích đã thống kê không đúng mục đích sử dụng theo quy định về pháp luật đất đai, giảm đất khu công nghiệp theo tiêu chí các tỉnh chưa thực hiện điều chỉnh giảm 20%, thực hiện dưới 5%,... Điều chỉnh tăng ưu tiên bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh có kết quả thực hiện cao; quỹ đất để tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm quốc gia,...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương phân tích các chỉ tiêu điều chỉnh đã được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt đối với đất công nghiệp, đất trồng lúa... Đồng thời, đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương tránh gây lãng phí đất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định việc điều chỉnh chỉ tiêu phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Đồng thời, yêu cầu việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương; phù hợp với định mức sử dụng đất; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phải được tiếp cận trên cơ sở kết quả thực hiện, xu thế chuyển dịch đất đai; các công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn đã có chủ trương đầu tư, tập trung tại các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia, hành lang kinh tế... theo định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định./.