DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Hội nghị đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia

22/03/2024 15:03
Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị; dự hội nghị, có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao của UBND tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn; có nhiều mô hình trong sản xuất, chăn nuôi đã đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân được nâng lên; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; phát huy được sức mạnh to lớn của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã, cấp thôn được chú trọng, toàn tỉnh có thêm các đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm các xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã có 80/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 85,7% kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 68,6% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh đề ra; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã; Có 28 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 67 Khu dân cư kiểu mẫu, 181 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Năm 2023, công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 117% kế hoạch đề ra; chuẩn hoá thêm 47 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, đạt 293%, nâng tổng số lên 158 sản phẩm OCOP; 02 sản phẩm lập hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận sản phẩm đạt 5 sao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tiến độ tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Các xã trên địa bàn tỉnh phấn đấu về đích năm 2023 hầu hết là các xã khu vực III, có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, khó thu hút đầu tư phát triển sản xuất; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ; vướng mắc trong công tác giải ngân nguồn vốn; thủ tục giao vốn chi tiết đến từng dự án, công trình; huy động nguồn vốn để đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành chủ trì các Chương trình MTQG tham mưu văn bản trình UBND tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Đối với những khó khăn kiến nghị tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để có hướng giải quyết dứt điểm, không để tồn tại kéo dài. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đối với các huyện phấn đấu đạt huyện NTM cần bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới để ưu tiên bố trí nguồn quỹ đất triển khai các công trình, dự án hạ tầng nhằm hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương, xác định rõ thủ tục vướng mắc ở cấp nào, chỉ rõ nguyên nhân để tìm giải pháp giải quyết dứt điểm. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc để chỉ đạo quyết liệt từng tiêu chí theo nhiệm vụ đã được phân công./.