DetailController

Quốc phòng - An ninh

Hòa Bình: Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đối thoại với cán bộ, chiến sỹ Công an xã, phường, thị trấn

24/05/2024 14:24
Chiều 22/5, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sỹ Công an xã, phường, thị trấn. Đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và đại diện chỉ huy 151 Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu Công an các huyện, thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần cởi mở, dân chủ, Công an các xã, phường, thị trấn đã có hơn 25 ý kiến bằng văn bản và trực tiếp tại hội nghị. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Tổ chức biên chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ; việc xây dựng, duy trì các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác quản lý cư trú, quản lý nhân, hộ khẩu và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện định danh điện tử… Nhiều ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sát thực tiễn; đề xuất những biện pháp, cách làm cụ thể để giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề lực lượng Công an xã, phường, thị trấn quan tâm; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc lực lượng Công an cấp xã đang gặp phải.

Qua đánh giá, lực lượng Công an xã, phường, thi trấn trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2022, từ khi thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA, ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, tham mưu nắm, xử lý, giải quyết nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tổ chức, lực lượng Công an xã ngày càng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những mặt đã đạt được, qua thực tiễn công tác và công tác kiểm tra, đặc biệt là qua phản ánh của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đối với lực lượng Công an cấp xã, nhất là những ý kiến mà các đồng chí trực tiếp gửi Giám đốc Công an tỉnh, có thể thấy rằng còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; đối với những vấn đề cần có thời gian, lộ trình thực hiện, đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn của Công an tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, khẩn trương tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để có chủ trương, giải pháp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Trong thời gian tới, toàn lực lượng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về xây dựng Công an xã, phường, thị trấn; trọng tâm là Nghị quyết số 12, ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, thường xuyên tự kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, chủ động phối hợp; tập trung thực hiện các giải pháp nghiệp vụ, đặc biệt là công tác quản lý nghiệp vụ cơ bản để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đủ bản lĩnh, năng lực, trình độ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.