DetailController

Giới thiệu UBND tỉnh

Giới thiệu UBND tỉnh Hòa Bình

11/07/2022 00:00

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình

Họ tên

Chức danh

Bùi Văn Khánh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Toàn

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Chương

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Đinh Công Sứ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quách Tất Liêm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
 

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

  Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.852.626

  Ngô Ngọc Mỹ`

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.852.068

  Nguyễn Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.894.889

  Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

0218.895.550

  Vũ Tuấn Dũng

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

02183.858778

 

Các Phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

1. Phòng Nội chính - Văn xã - Kiểm soát thủ tục hành chính

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Nguyễn Hoàng Vân

Trưởng phòng

3853.644

Nguyễn Quốc Vũ

Phó trưởng phòng

3857.135

Bùi Tiến Thành

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Tố Nga

Phó Trưởng phòng

3896.212

Đỗ Thị Thanh Hương

Chuyên viên

Lê Thị Thu Hoa

Chuyên viên

2. Phòng Kinh tế ngành

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Quách Thu Hòa

Trưởng phòng

3896.834

Trần Văn Đính

Phó trưởng phòng

3852.260

Trần Xuân Hoàng

Chuyên viên

3896.834

Nguyễn Ngọc Kim

Chuyên viên

Bùi Văn Đồng

Chuyên viên

3899.535

Phạm Minh Dân

Chuyên viên

3. Phòng Kinh tế tổng hợp

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

3896.835

Bùi Hoàng Khánh

Phó trưởng phòng

3853.933

Vũ Bình Minh

Phó trưởng phòng

Lê Quang Toàn

Chuyên viên

Đỗ Minh Ngọc

Chuyên viên

4. Phòng Tổng hợp – Ngoại vụ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Nguyễn Việt Phương

Trưởng phòng

3852.279

Nguyễn Ngọc Tuyên

Phó trưởng phòng

3898.786

Trịnh Thị Bích Hương

Chuyên viên

Bùi Thị Dịu

Chuyên viên

5. Phòng Hành chính - Tổ chức

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Vương Minh Đức

Trưởng phòng

3852.055

Đào Thị Thanh Loan

Phó trưởng phòng

3852.055

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

3851.016

Ngô Thị Phương Huyền

Lưu trữ viên

3851.016

Vũ Thị Hương

Chuyên viên văn thư

3856.615

Phạm Thị Xuân Loan

Chuyên viên văn thư

Vũ Nhật Thùy

Chuyên viên văn thư

6. Phòng Quản trị - Tài vụ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Nguyễn Tuấn Linh

Phụ trách phòng

3852.090

Tô Xuân Dưỡng

Phó trưởng phòng -

Kế toán Trưởng

3852.993

Vũ Thị Vân

Thủ quỹ

3896.832

Nguyễn Hùng Trường

Kế toán viên

3852.993

Vũ Đức Khoa

Nhân viên quản trị

3896.212

Nguyễn Thị Lý

Nhân viên Lễ Tân

3895537

Phạm Thị Ánh Tuyết

Nhân viên Lễ Tân

Bùi Thị Lương

Nhân viên Lễ Tân

7. Ban Tiếp công dân

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Vũ Thế Cương

Phó trưởng ban

3896.831

Hồ Thị Bạch Thắng

Phó trưởng ban

3896.880

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

Nguyễn Thị Bích Hòa

Chuyên viên

8. Trung tâm Tin học và Công báo

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Nguyễn Trí Tuệ

Giám đốc

3894.963

Lê Anh Phương

Kỹ sư

3852.626

Bùi Thị Bích Nguyệt

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Đinh Quang Tùng

Chuyên viên

9. Trung tâm Phục vụ hành chính công

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Bùi Huy Thành

Phó giám đốc

3852.222

Hà Thị Ngọc Trang

Phó giám đốc

3892.299

10. Nhà khách UBND tỉnh

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại (0218)

Bùi Thị Phấn

Chủ nhiệm

3852.614

Hoàng Thị Dung

Kế toán

3852.329