DetailController

Chính trị

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hoà Bình quý I năm 2024

19/04/2024 15:37
Ngày 17/4/2024, tại Huyện Tân Lạc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hoà Bình Quý I năm 2024. Dự và Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ; dự Hội nghị gồm đại diện Thường trực các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, lãnh đạo, kiểm tra các phòng nghiệp vụ cơ quan UBKT Tỉnh ủy và Các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ Hoà Bình.
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Ngành kiểm tra tỉnh Hoà Bình Quý I năm 2024. Trong Quý I năm 2024 cấp ủy đã chủ động lãnh đạo xây dựng chương trình của cấp mình, chỉ đạo UBKT và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp mình xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Về kết quả tổ chức thực hiện: Cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Qua kiểm tra, đến hiện tại đã xem xét kết luận xong đối với 02 đảng viên, vi phạm đến mức xem xét thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật theo quy định; UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 08 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Qua kiểm tra, đến hiện tại đã xem xét kết luận xong đối với 20 trường hợp (04 tổ chức đảng và 16 đảng viên, trong đó có 09 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp). Kết quả kiểm tra, 01 tổ chức đảng và 11 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 10 đảng viên đã thi hành kỷ luật theo quy định. Một số đơn vị làm tốt việc nắm tình hình, kịp thời chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm có thể kể đến như Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Mai Châu, Đảng uỷ Công an tỉnh; Cấp ủy huyện và tương đương, các chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật 22 đảng viên, đã thực hiện xong đối với 18 trường hợp (khiển trách 10 đồng chí, cảnh cáo 6 đồng chí, cách chức 01 đồng chí, khai trừ 01 đồng chí). Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ đối với 01 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và cấp cơ sở xem xét, thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 21 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí là cấp uỷ viên (khiển trách 04, cảnh cáo 03, khai trừ 14); UBKT cấp cơ sở xem xét, giải quyết 01 trường hợp tố cáo, kết quả tố đúng một phần, có vi phạm đến mức xem xét thi hành kỷ luật; UBKT các cấp đã tiếp nhận nhận 29 đơn, thư phản ánh về đảng viên và tổ chức đảng. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 16 đơn thư phản ánh về đảng viên; kết quả: qua xem xét lưu 13, chuyển 3 đơn; UBKT cấp huyện và tương đương tiếp nhận 13 đơn (01 đơn phản ánh về tổ chức đảng, 12 đơn phản ánh về đảng viên); qua xem xét, đã thành lập đoàn giải quyết 02 trường hợp (01 trường hợp phản ánh về tổ chức đảng và 01 trường hợp phản ánh đối với đảng viên). Cũng tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã thảo luận về báo cáo chuyên đề nâng cao năng lực chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng; dự thảo quy định về chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hoà Bình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến tham gia của các đại biểu, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2024, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh đề nghị các địa phương, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT các cấp căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ để tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024./.