DetailController

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh họp bàn giải quyết đơn của các hộ dân tổ 8 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình và Công ty Luật TNHH Duy Tín, thành phố Hà Nội

09/05/2024 10:35
Chiều 08/5, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn giải quyết đơn của 170 hộ dân tổ 8 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình liên quan đến Dự án xây dựng Trụ sở các công trình văn hóa tâm linh tại đồi Ba Vành, thành phố Hòa Bình và đơn của Công ty Luật TNHH Duy Tín, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đại diện cho Công ty TNHH MTV Đoàn Long Hòa Bình, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu dân cư tổ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Trong quá trình làm việc với đại diện các hộ dân tổ 8 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình; đại diện Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe những ý kiến nghị của các bên. Đại diện phía người dân kiến nghị đưa diện tích đất người dân đang sử dụng hợp pháp nằm trong quy hoạch xây dựng các công trình văn hóa tâm linh Chùa Hòa Bình ra khỏi quy hoạch; đề nghị chỉ đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND thành phố Hòa Bình sớm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng để các hộ dân bị ảnh hưởng được thực hiện quyền sử dụng đát hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật. Về phía đại diện Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh đề nghị chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình giải quyết dứt điểm và bàn giao toàn bộ diện tích đất Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh đã thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân; mong muốn UBND tỉnh tiếp tục cho triển khai thực hiện việc xây dựng các công trình văn hóa tâm linh Chùa Hòa Bình trên diện tích 12,1 ha theo chủ trương giao đất tại các quyết định của UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các ngành chức năng tham mưu, đề xuất hướng giải quyết, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí và đồng ý với đề xuất của các ngành, cơ quan tham mưu, sự đồng thuận của các bên liên quan giao cho Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình văn hóa tâm linh; giao cho UBND thành phố Hòa Bình xem xét, giải quyết việc lấn chiếm đất Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh đã bồi thường, giải phóng mặt bằng của các hộ dân trong khu vực; yêu cầu Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành làm quy hoạch, thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh khẩn trương thực hiện việc lập quy hoạch 1/500; giao cho UBND thành phố Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu, chậm nhất là đến ngày 30/9/2024 phải hoàn thành.

Đối với những kiến nghị của Công ty Luật TNHH Duy Tín, đại diện theo sự ủy quyền của Công ty TNHH MTV Đoàn Long Hòa Bình liên quan đến Quyết định 1793/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề trong thực hiện dự án Khu dân cư tổ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Sau khi nghe các bên liên quan trình bày và ý kiến tham gia của các sở, ngành tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ các vấn đề phía Công ty nêu và trả lời bằng văn bản. Trong trường hợp Công ty không đồng ý và cho rằng Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Đoàn Long Hòa Bình, đề nghị phía Công ty và đại diện pháp luật theo ủy quyền của Công ty thực hiện việc khiếu nại Quyết định số 1793/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính./.