DetailController

Thời sự trong ngày

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ

21/11/2023 16:55
Ngày 21/11, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 03 xã Liên Hòa, Đồng Môn và An Lạc, gồm 13 thôn với diện tích đất tự nhiên 57,98 km2. Tổng số 1.748 hộ, 6.461 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 74%, dân tộc Kinh chiếm 26%. Xã có một Họ đạo theo đạo Công giáo, có 25 hộ, 90 khẩu theo đạo Công giáo. Từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Trong phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo, đôn đốc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch cây trồng đảm bảo theo khung thời vụ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 917/935 ha đạt 98% kế hoạch, bằng 100,3% so với cùng kỳ. Tổng đàn chăn nuôi các loại duy trì ổn định. Tổng diện tích đất lâm nghiệp 3.929 ha, trồng mới 410 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%.  Tổng giá trị sản xuất ước đạt 407.135/396.216 tỷ đồng đạt 102,8% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63/61,3 triệu đồng/người đạt 102% nghị quyết. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 8.084/6.308 triệu đồng đạt 128,1% nghị quyết. Xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí. Công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 98,7% nghị quyết; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,78%, đạt 99,76% nghị quyết; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đạt 100% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm được 3% đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết…Tuy nhiên, do là xã mới sáp nhập, địa bàn rộng nhiều đồi núi đi lại khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Kết nạp đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết; trường hợp sinh con thứ 3 trở lên gia tăng; còn để xảy ra trường hợp xây dựng trái phép trên đất dịch vụ.

Kiến nghị với đoàn công tác, xã đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông từ thôn Liên phú 3 đi đường Hồ Chí Minh - là tuyến đường rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã; đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư đối với xã vùng đặc thù và vùng dân tộc thiểu số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền xã trong thời gian qua. Nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, UBND xã quan tâm đối với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, uy tín của Đảng đối với quần chúng Nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm phát triển đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực trình độ, đạo đức, nắm vững cơ sở, gần dân, sát dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ cấp uỷ, chính quyền. Trong phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn thế mạnh để tập trung phát triển, cụ thể là lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Hướng dẫn quy trình lựa chọn giống cây theo tiêu chuẩn; xây dựng rừng trồng gỗ lớn; phát triển các mô hình trồng rừng; nuôi ong lấy mật; nghiên cứu giống cây công nghiệp phù hợp với đặc điểm của địa phương; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn huyện và xã. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; bảo tồn phát huy di sản văn hoá Mường. Đặc biệt quan tâm đến công tác xoá đói giảm nghèo gắn với thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để xoá nhà tạm, tạo sinh kế cho người dân. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát báo cáo Chính phủ về các nội dung liên quan đến các xã vùng đặc thù sau sáp nhập; chỉ đạo các ngành phối hợp với huyện Lạc Thuỷ xây dựng đề án về Lễ hội chùa Tiên là Lễ hội cấp tỉnh; quan tâm triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ…

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà gia đình ông Bùi Văn Tiệp, tại thôn Liên Phú, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy

Trước đó, Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các gia đình người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã là: Ông Bùi Văn Tiệp (thôn Liên Phú); bà Vương Thị Giang, Ông Bùi Trọng Được (Thôn Liên Phú 3) và kiểm tra tình hình triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lạc Thủy./.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình bà Vương Thị Giang – là đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn xã

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình triển khai Dự án tuyến cáp treo Hương Bình trên địa bàn huyện Lạc Thủy