DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thăm và làm việc tại xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn

21/09/2023 15:03
Chiều 20/9, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Xã Thanh Sơn được thành lập theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập 02 xã Long Sơn, Hợp Thanh, xã cách trung tâm huyện 45 km. Diện tích tự nhiên là 3.473,73 ha, tổng số hộ là 2.048 hộ, với dân số 8.373 người; trong đó dân tộc Mường chiếm 89,7 %, dân tộc Kinh chiếm 7,3%, dân tộc khác chiếm 3%. Hộ nghèo là 129 hộ bằng 6,3%, hộ cận nghèo 96 hộ bằng 5,59%.

Trong 9 tháng đầu năm 2023,  dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Lương Sơn, Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh Sơn, đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tổng diện tích cây hàng năm thực hiện đạt 1.096 ha/1.085,5 ha đạt 100,96% kế hoạch; độ che phủ rừng trên 42%. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, chấp hành tốt việc nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Thu NSNN là 384.931 nghìn đồng đạt 79,70% dự toán, bằng 138,83% năm 2022. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 78%. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng trên địa bàn xã. Đặc biệt là khó khăn trong công tác thu hút đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao;  tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt thấp…

Kiến nghị với Đoàn công tác, xã Thanh Sơn đề nghị tỉnh xem xét đối với việc  xây dựng nhà văn hóa thôn, và các hạng mục công trình nông thôn mới; tỷ lệ vốn đối ứng của nhân dân là 25%, là cao so với mức thu nhập và đời sống của nhân dân trong xã do đó khó thực hiện; có chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; sớm triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc thù; có cơ chế để các thôn trên địa bàn xã được bố trí quy hoạch các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm , nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị xã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao vai trò tổ chức đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò của chi bộ là hạt nhân quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở…Giữ gìn sự đoàn kết, tập trung trong toàn Đảng bộ…

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần phát huy thế mạnh có sẵn của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi là thế mạnh, chủ lực của địa phương để từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Nghiên cứu, tìm hiểu, học tập phát triển một số mô hình kinh tế hiệu quả với quy mô lớn để cung cấp cho thị trường Hà Nội và các vùng lân cận. Tập trung nguồn lực mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa, con người của địa phương, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng phù hợp, hiệu quả để nhân rộng giúp bà con phát triển kinh tế. Lồng ghép, triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn của 03 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, dồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt đề án phát triển kinh tế các vùng đặc thù. Đề nghị huyện Lương Sơn thực hiện tốt công tác quy hoạch, quan tâm đầu tư phát triển giao thông; hỗ trợ xã hoàn thành quy hoạch chung, hỗ trợ hoạt động giáo dục, y tế, an sinh xã hội, định hướng phát triển KT-XH; nghiên cứu thu hút đầu tư vào địa bàn và các xã lân cận nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động trên địa bàn xã...
 

Đồng chí Nguyễn Phi Long và đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Thanh Sơn

Trước đó, Đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà 02 hộ gia đình là: Hộ gia đình chính sách Đinh Công Trường, thôn Yên Lịch, xã Thanh Sơn (con liệt sỹ) và gia đình hộ nghèo Bạch Công Tâm, thôn Yên Lịch, xã Thanh Sơn./.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm hỏi, động viên gia đình hộ nghèo Bạch Công Tâm, thôn Yên Lịch, xã Thanh Sơn