DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024

08/04/2024 17:05
Ngày 04/4, Văn phòng BCĐ An toàn thực phẩm tỉnh ban hành Công văn số 69/BCĐ-VPTT gửi các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình; Báo Hòa Bình yêu cầu về việc tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 2564/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hoà Bình; Quyết định số 70/QĐ-BCĐ ngày 15/4/2020 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình; Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-BCĐTƯATTP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung uơng về an toàn thực phẩm về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm Trung ương. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình đề nghị các đơn vị phát thông điệp tuyên truyền "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 trên trên các phương tiện thông tin như: Phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử, trang thông tin điện tử... để tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền: Các nội dung thông điệp và khẩu hiệu theo file của Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế.

Khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2024:

1.Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024.

2. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.

3. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững.

4. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

6. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

7. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.

8. Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

9. Phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người.

10. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn vì sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Thời gian bắt đầu tuyên truyền: Từ ngày 10 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024./.