DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân

13/05/2024 15:03
Những năm qua, bám sát Nghị quyết các cấp ủy Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã năng động sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân. Trên cơ sở đó, Hội tập trung chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển hội viên, xây dựng Quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học – kỹ thuật, dạy nghề; vận động nông dân khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao động; xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dưng giai cấp nông dân vững mạnh.

Ngay từ đầu năm 2024, Hội Nông dân các cấp đã thích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội cấp trên, tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; tuyên truyền hội viên nông dân làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm tai nạn giao thông dịp Tết và mùa Lễ hội; tiếp tục chỉ đạo, vận động cán bộ, hội viên nông dân tập trung sản xuất vụ chiêm xuân 2024; xuất bản Thông tin công tác Hội số 01/2024 với số lượng 1.800 cuốn; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục trên sóng truyền hình tỉnh; tổng hợp các hoạt động nổi bật đăng tải trên trang Web của Hội. Kết quả, trong 4 tháng đầu năm các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội cấp trên cho hội viên nông dân được 1.064 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản để phổ biến cho 82.519 lượt hội viên tham gia.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, dạy nghề 2024; Kế hoạch chuyển giao khoa học, kỹ thuật và triển khai kế hoạch khảo sát nhu cầu hỗ trợ xây dựng cửa hàng nông sản an toàn năm 2024; Hội Nông dân các cấp phối hợp tổ chức bế giảng 03 lớp dạy nghề chăn nuôi gà cho 103 học viên (huyện Lạc Thủy); phối họp khai giảng 05 lớp nghề chăn nuôi gà thả vườn, trồng bí xanh, trồng nấm,... cho 158 học viên (huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Thành phổ Hòa Bình).

Thực hiện các phong trào nông dân, các cấp Hội phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vận động hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 72.220 hộ đăng ký. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động thực hiện bảo vệ môi trường ở nông thôn, đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa vận động hội viên nông dân thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục theo dõi 400 con bê cái giống sinh sản hỗ trợ cho 400 hộ nông dân nghèo thuộc 02 huyện Lạc Sơn và Kim Bôi theo chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, đến nay tổng số bò đã phát triển 888 con đã giúp cho 285 hộ thoát nghèo.

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029. Các cấp Hội vận động hội viên nông dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân, đẩy mạnh việc gieo trồng các cây màu để đảm bảo thời vụ, thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Chuẩn bị các điều kiện về giống, thủy lợi cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2024. Tiếp tục kiện toàn củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; kết nạp hội viên mới, thực hiện phát thẻ hội viên, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất, hỗ trợ nông dân giải quyết việc làm, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Thúc đẩy hỗ trợ thành lập tổ, nhóm nông dân cùng sở thích, các mô hình phát triển kinh tế, kinh doanh và dịch vụ. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh gắn với xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu”. Tích cực phát triển nguồn quỹ Hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân, kiểm tra, giám sát các nguồn vốn cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các Ngân hàng. Vận động hội viên nông dân thực hiện và giám sát các hoạt động về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ, kiểm tra giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua tại cơ sở Hội và triến khai công tác dạy nghề và tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân./.