DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đăng ký cây giống phục vụ “Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn năm 2024

05/01/2024 15:27
Ngày 4/1/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 28/SNN-KL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành, Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, Đoàn thanh niên tỉnh Hòa Bình, Ban quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên yêu cầu về việc đăng ký cây giống phục vụ “Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn năm 2024.

Trong năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 các sở, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để phục vụ thực hiện tốt “Tết trồng cây” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Triển khai đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát nhu cầu cây giống phục vụ “Tết trồng cây” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024; tổng hợp, đăng ký số lượng, chủng loại của địa phương, đơn vị để được cân đối, hỗ trợ. (Có mẫu đăng ký kế hoạch và Biểu tổng hợp số lượng, chủng loại cây giống dự kiến có thể cân đối, hỗ trợ kèm theo).

Chuẩn bị tốt về hiện trường trồng cây, trồng rừng cùng các điều kiện về nhân lực, vật tư, kỹ thuật tổ chức hoàn thành có hiệu quả Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình; định kỳ báo cáo theo quy định để tổng hợp.

Bản đăng ký gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh) theo địa chỉ: Số 443, đường Hòa Bình, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, trước ngày 15/01/2024 để tổng hợp. Nếu quá thời gian trên coi như địa phương, cơ quan đơn vị không có nhu cầu.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.