DetailController

Khoa học - Môi trường

Đảm bảo an toàn trong khai thác than

27/05/2024 15:18
Từ đầu năm 2024 đến nay các đơn vị khai thác than gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột vũ trang trên thế giới, giá cả vật tư, nhiên liệu biến động nhưng các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu về than của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, tình hình sự cố, tai nạn lao động vẫn còn đế xảy ra, đặc biệt là thời gian gân đây các vụ sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng như vụ cháy khí mê tan tại Công ty than Thống Nhất - TKV ngày 03/4/2024 làm 04 người tử vong, vụ tụt lở lò xảy ra ngày 13/5/2024 tại Công ty than Quang Hanh - TKV làm 03 người tử vong và 01 người bị thương, nguyên nhân bước đầu sơ bộ được nhận định liên quan đến thực hiện kỹ thuật an toàn trong khai thác than.

Nhằm thực hiện nghiêm Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 14/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sự cố tại Công ty than Quang Hanh - TKV thuộc thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và để đảm bảo an toàn trong khai thác than. Ngày 24/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4415/VPUBND-KTN về việc đảm bảo an toàn trong khai thác than.

Theo đó, ngày 17/05, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 3321/BCT-ATMT về việc đảm bảo an toàn trong khai thác than gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh có hoạt động khai thác than chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác than như: QCVN 01:2011/BCT, QCVN 04:2009/BCT QCVN 02:2017/BCT, QCVN 01:2018/BCT, QCVN 03:2019/BCT, QCVN 17:2022/BCT. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản đồng thời thực hiện một số nội dung sau: Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tổ chức kiêm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuấn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động khai thác than trên địa bàn. Cương quyết dừng hoạt động nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động khai thác than: Rà soát lại các thiết kế, biện pháp thi công, các nội quy, quy định và quy trình vận hành máy, thiết bị để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của sản xuất đảm bảo làm việc an toàn. Trước khi thi công xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ công trình, thiết bị phải lập và phê duyệt biện pháp, hộ chiếu thi công, trong đó phải thể hiện được các nội dung: Cách thức, quy trình tổ chức triển khai công việc, các thông số kỹ thuật, biện pháp an toàn, giải pháp thực hiện, thời gian, địa điểm và khối lượng thi công, vật liệu, bố trí nhân lực và bản vẽ tuân thủ theo các quy chuẩn hiện hành. Trước khi đưa công trình, thiết bị vào sử dụng, vận hành phải tổ chức nghiệm thu kỹ thuật theo đúng biện pháp, hộ chiếu thi công đã được phê duyệt, đối với thiết bị, hệ thống thiết bị phải được đo đạc, kiểm tra các thông số an toàn về điện, thông số phòng nố đối với thiết bị và hệ thống thiết bị trong hầm lò.

Kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện an toàn về nội dung, phương pháp huấn luyện và trình độ, kỹ năng của người huấn luyện. Đặc biệt là huấn luyện an toàn cho các đối tượng chỉ huy, điều hành sản xuất tại đơn vị trực tiếp sản xuất; các đối tượng làm việc gián tiếp khi thực hiện nhiệm vụ trong lò. Không cho phép người không am hiểu các yêu cầu về an toàn tại nơi làm việc của người lao động tham gia huấn luyện an toàn lao động. Phân tích nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tới các vụ sự cố, tai nạn lao động. Trên cơ sở đó, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và phổ biến các nguyên nhân gây tai nạn sự cố và các biện pháp phòng tránh tới các đơn vị để tránh sự cố, tai nạn lặp lại.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm có ý kiến như sau: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện Công văn của Bộ Công Thương, thống nhất ý kiến đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các đơn vị liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.