DetailController

Thời sự trong ngày

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hòa Bình thành công tốt đẹp

23/05/2024 16:30
Ngày 22-23/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) thành phố Hòa Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ VN thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, UV BTV, Bí thư Thành ủy cùng 220 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ VN các cấp thành phố đã không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, MTTQ đã thống nhất thông qua 8 nhóm chỉ tiêu và 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được chú trọng. MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân, đồng bào dân tộc, đồng bào theo đạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với các tổ chức chính trị thành viên, MTTQ các cấp tổ chức triển khai hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Trong nhiệm kỳ, có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, thành phố có 7/7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 12/12 phường được công nhận phường văn minh đô thị. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” thu hút sự tham gia tích cực của Nhân dân. Trong 5 năm (2019-2024) đã xây dựng mới, sửa chữa 427 ngôi nhà với tổng số tiền trên 11,6 tỷ đồng; phối hợp chăm lo Tết cho người nghèo, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng giá trị trên 15,9 tỷ đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được MTTQ từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện chặt chẽ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong huyện được củng cố, kiện toàn.

Với những kết quả trên, nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ VN thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7/8 chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Tiến Lực UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Uỷ ban MTTQ VN thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên tuyền, tập hợp, vận động Nhân dân huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt phấn đấu thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trong năm 2025. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác vận động, ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát” để có thể hỗ trợ các địa phương khác. Quan tâm triển khai có hiệu quả Chương trình động số 6 “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội thông qua 7 chỉ tiêu và 6 Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ VN thành phố Hòa Bình lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương 3 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN thành phố; 21 đại biểu chính thức và dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hòa Bình tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ VN thành phố Hòa Bình lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

Lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình tặng Giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.