DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đà Bắc: Triển khai sản xuất vụ Đông xuân đạt tiến độ đề ra

06/06/2023 15:41
Nhờ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất được tích lũy qua nhiều năm cùng với khả năng dự tính, dự báo được tăng cường cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đều đạt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 được thực hiện khẩn trương, kịp thời.
5 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản của huyện Đà Bắc đạt 692,12 tấn

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa và cây màu, nắm chắc về chủng loại, cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng theo đúng hướng dẫn của tỉnh; các cơ quan chuyên môn cập nhật thường xuyên về tình hình sâu bệnh hại, có hướng dẫn cụ thể giúp người dân xử lý kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. chủ động chuẩn bị đủ lượng giống, phân bón, vật tư đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất; tích cực bám  sát đồng ruộng, chăm sóc,  theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, dự tính, dự báo và phòng ngừa dịch bệnh; Quản lý tốt  hệ  thống các công trình  thủy  lợi,  hồ  đập  tích  nước, nạo vét  kênh mương, điều tiết nước phục vụ sản xuất, chủ động chống hạn cho diện tích lúa đã gieo trồng; kế hoạch tu sửa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai; Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, chủ động ứng phó với dịch bệnh.

Kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2023, tổng diện tích gieo trồng các loại cây vụ Chiêm Xuân 2023: 6.836,39 ha đạt 61,25 % Kế hoạch cả năm, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 82,63%; tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ Chiêm Xuân 2023 ước đạt 17.680,83 tấn.

Trong chăn nuôi, đã chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi và phòng, chống đói rét cho đàn gia súc; đẩy mạnh công tác tiêm phòng, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người chăn nuôi biết được tác hại của dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, Tụ huyết trùng...để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Tổng đàn gia súc, gia cầm cụ thể như sau: Đàn trâu: 8.613 con đạt 94,64 % KH, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 93,59%; Đàn bò: 10.271 con đạt 83,50% KH, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 106,44 %; Đàn lợn: 27.311 con đạt 93,21% KH, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 102,12 %; Gia cầm: 348.810 con đạt 90,13% KH, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 96,14%;  Đàn dê: 8.325 con so với cùng kỳ năm 2022 đạt 104,61 %; Đàn ngựa: 375 con so với cùng kỳ năm 2022 đạt 101,35 %.

Công tác cải tạo, tu sửa ao, hồ, sửa chữa lồng cá được các địa  phương  thực hiện tốt, lượng cá giống đã chuẩn bị đủ phục vụ cho công tác nuôi thả cá. Tình hình dịch bệnh thủy sản ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Ước diện tích nuôi trồng thủy  sản  143,0  ha,  số  lồng  cá  2.000  lồng,  đạt 97,22 % KH, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 104,65 %. Sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 692,12 tấn, trong đó đánh bắt 115,63 tấn, nuôi trồng 576,49 tấn. Chủng loại cá bao gồm cá trắm cỏ, rô phi đơn tính, trê lai, chiên, ngạnh, dầm xanh, nheo, cá tầm, cá bỗng.... Số lồng cá phát triển tập trung nhiều tại các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Đồng Ruộng và rải rác tại một số xã khác.

Trong lâm nghiệp, Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 toàn huyện trồng được 72.922 cây lâm nghiệp, cây ăn quả các loại; 05 tháng đầu năm toàn huyện trồng được khoảng 200 ha đạt 28,57% KH giao. Chăm sóc rừng trồng qua các năm: 3.112,88 ha đạt 100 % KH. Bảo vệ rừng đạt 48.412,32 ha; Khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 858,12 ha. Tiếp  tục  tiến  hành  chăm  sóc  đối  với  72.922  cây  đã trồng trong dịp "Tết trồng cây xuân Quý Mão" năm 2023.

Để phòng chống lụt bão, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục tạm thời các công trình  thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai đảm bảo phục vụ sản xuất; tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, chủ động điều tiết, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm phục vụ sản xuất. Triển khai chiến dịch toàn dân làm  thủy lợi đợt I, tháng 4 năm 2023. Kết quả phát dọn 140.850 m2; đào, đắp đất 28.868 m3; huy động được 31.276 ngày công. Tổng giá trị ngày công trên 3,7 tỷ đồng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vụ Mùa - Hè thu năm 2023 về bão và áp thấp nhiệt đới, từ nay đến hết tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Bão và áp thấp nhiệt đới có khả  năng xuất hiện trên Biển Đông  từ khoảng nửa cuối tháng 6.  Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, cũng như  ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm khoảng 11 - 13 cơn trên Biển Đông 5 - 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền). Bão hoạt động nhiều  hơn trên Biển Đông  từ tháng 8  - tháng  10 và giảm dần từ tháng 11. Về lượng mưa, bắt đầu tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc bộ lượng mưa xu hướng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra mưa to dồn dập cuối tháng 5, đầu tháng 6 ở Bắc bộ như năm 2022 là  thấp.  Giá  vật  tư,  giống,  phân  bón,  thuốc BVTV… dự báo sẽ vẫn ở mức cao.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2023 cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất Vụ  Mùa - Hè thu, vụ Đông. Mở rộng diện tích gieo trồng cây lúa và các loại cây trồng khác không để diện tích đất trống; chỉ đạo chăm sóc, thâm canh cây  trồng để nâng cao năng suất, sản lượng. Tăng cường  công tác phòng, chống dịch bệnh cho chăn nuôi, thủy sản không để xảy ra những dịch lớn phát sinh. Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ phòng chống cháy rừng. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra đồng  ruộng,  tiếp tục chăm sóc hoa màu,   bảo vệ lúa, khi  đến  thời  điểm  thu  hoạch  khẩn  trương  thu  hoạch  nhanh  gọn  để giải phóng đất, gặt đến đâu tranh thủ làm đất đến đó để đảm bảo khung thời vụ gieo cấy vụ Mùa - Hè thu.

Mục tiêu định hướng: Tổng diện tích gieo trồng đạt 3.041 ha. Trong  đó:  Lúa  nước1.082  ha; Ngô Hè thu: 1.830 ha. Tăng cường chỉ đạo sản xuất, tiếp tục  bảo  vệ,  chăm  sóc  cây  trồng, đầu tư thâm canh, điều tiết, sử  dụng  hợp  lý  nguồn nước tưới. Tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phun khử trùng tiêu độc, có biện pháp chủ động phòng, chống kịp thời dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác dự trữ rơm rạ làm thức ăn, phòng chống dịch bệnh, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm mùa đông; Riêng đối với đàn lợn cần khuyến khích các hộ chăn nuôi tái sản xuất hoặc chuyển một  phần sang chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, dê...). Phát triển tổng đàn trâu: 9.100 con; đàn bò: 12.300 con, đàn lợn: 29.300 con, gia cầm: 387.000 con; đàn dê: 8.325 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản: 143,0 ha, phấn đấu đạt tổng số lồng cá nuôi 2.057 lồng. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 2.000 tấn…/.