DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Cộng đồng chung tay nỗ lực xây dựng nông thôn mới

11/08/2010 00:00

Là địa bàn vùng thấp, tuy vậy KTXH, đời sống người dân của Yên Nghiệp (Lạc Sơn) vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, tiến bộ, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân ở Yên Nghiệp đang chung sức, đồng lòng trong phát triển KTXH, từng bước xây dựng nông thôn mới.

 

Với những đặc thù về điều kiện tự nhiên, đến nay người dân xã Yên Nghiệp vẫn chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất Nông - Lâm nghiệp là chính. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Nin cho biết: trước đây Yên Nghiệp gặp nhiều khó khăn trong phát triển KTXH là bởi điều kiện giao thông còn khó khăn. Nhưng từ khi tuyến đường Hồ Chí Minh được hoàn thành đi qua địa bàn xã đã tạo ra những điều kiện thuận lợi, bước đột phá về KTXH cho địa phương. Sự giao lưu văn hoá, KTXH được đẩy mạnh, tư duy làm ăn theo hướng sản xuất hàng hoá được chú trọng.
 
          Từ bước chuyển đó, Yên Nghiệp đã tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi một cách có hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp, Bùi Văn Hành nhấn mạnh: Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân địa phương phát triển KTXH theo hướng hiệu quả, bền vững. Trong đó tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các loại giống cây, con có giá trị kinh tế cao. Xoá bỏ độc canh, coi trọng thâm canh, tăng vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Nhờ đó, đến nay trên 90% diện tích sản xuất nông nghiệp của xã đã được đầu tư thâm canh bằng các loại giống lúa lai, lúa thuần, ngô lai. Các loại cây màu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như mía tím, mía đường, dưa hấu, bí xanh, sắn cao sản, lạc đậu... cũng đã được đẩy mạnh, đưa vào sản xuất. Cùng với đó, Yên Nghiệp cũng đã quan tâm phát triển chăn nuôi với quy mô phù hợp. Đặc biệt, đã có nhiều mô hình đầu tư chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp như các mô hình chăn nuôi lợn, gà... đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo sự chuyển đổi rõ nét trong đời sống kinh tế của nhân dân địa phương. Ngoài ra, Yên Nghiệp cũng đã mở rộng, đa dạng các mô hình, loại hình chăn nuôi khác như nuôi ong lấy mật, nuôi cá, chăn nuôi đặc sản... Trong đó, nhiều hộ gia đình đã phát huy thế mạnh của rừng đầu tư phát triển kinh tế trang trại đã góp phần giải quyết, tạo việc làm tại chỗ ở địa phương. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, Yên Nghiệp cũng đã đa dạng hoá các ngành nghề thủ công truyền thống, dịch vụ tạo động lực thúc đẩy phát triển ở địa phương. Đến nay, Yên Nghiệp vẫn duy trì và phát triển hàng trăm khung dệt; phát triển các dịch vụ vận tải, cày bừa, tuốt lúa, xay sát... đã góp phần giải quyết việc làm một cách hiệu quả. Đánh giá hiệu quả trong lĩnh vực này, ông Bùi Văn Lẩm xóm Mu Riềng khẳng định: Không chỉ tạo ra giá trị sản xuất mà các ngành nghề dịch vụ cũng đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động trong các gia đình thời gian nông nhàn.
Vũ Phong
Thấy rõ hiệu quả đó, không chỉ gia đình ông Lẫm mà còn nhiều hộ gia đình ở xã Yên Nghiệp đã đầu tư mua máy móc vật tư, vận tải. Hiện nay, ngoài việc đầu tư máy móc, dịch vụ xay sát, gia đình ông Lẩm còn đầu tư mua các phương tiện cày bừa, tuốt lúa và phương tiện vận tải phục vụ người dân trong xã và người dân ở các địa phương lân cận. Với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế hộ, đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân của xã lên đạt gần 8 triệu đồng/người/năm. “Điều kiện kinh tế được cải thiện, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đó chính là tiền đề quan trọng để Yên Nghiệp phát huy nội lực từng bước xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Nin nhấn mạnh. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sạch và các công trình thuỷ lợi được tăng cường đầu tư xây dựng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của xã đã có những thay đổi đáng kể. Đến nay, 100% số hộ trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia. Phong trào vệ sinh phòng bệnh được triển khai rộng khắp trong nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 90%, số hộ có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn đạt 65%. Cùng với đó, Yên nghiệp cũng đã huy động hiệu quả sức dân trong công tác cứng hoá đường GTNT, toàn xã đã có 60% đường GTNT được bê tông hoá với sự tham gia đóng góp tích cực của người dân; Các tuyến đường GTNT thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng. 100% nhà tạm, nhà dột nát đã được xoá. Cơ giới hoá trong nông nghiệp đã được đẩy mạnh với hàng chục xe ôtô, máy cày, bừa... Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 20%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm từ 34,5% năm 2005 đến nay chỉ còn 14,8%. Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân thường xuyên được quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng. Các hoạt động văn hoá, TDTT luôn được quan tâm đẩy mạnh đã góp phần phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Toàn xã hiện có 62% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá... Có thể nói, “khắc phục mọi khó khăn, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương đang từng bước hướng đến xây dựng nông thôn mới, cuộc sống mới trên cơ sở của tinh thần đoàn kết và phát huy bằng chính nội lực của nhân dân”, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.