DetailController

Khoa học - Môi trường

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh

18/01/2024 16:30
Ngày 17/1/2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 09/BCH-VP về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 – 21/01/2024 khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 90C, vùng núi cao có thể xuống dưới 20C, có nơi dưới 00C. Tỉnh Hòa Bình cũng chịu ảnh hưởng trong đợt rét đậm, rét hại nói trên. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình triển khai một số nội dung như sau:

Chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thời tiết thiên tai diễn biến tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: Hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho các em học sinh các cấp học, nhất là các em học sinh các trường nội trú tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác. Thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bố trí đoàn công tác chuyên môn xuống địa bàn các xã, thôn, bản nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp, hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các khu vực, điểm trường ở các xã vùng cao, nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại để có phương án đảm bảo an toàn cho các em học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; khi nhiệt độ xuống thấp có phương án cho học sinh nghỉ học đảm bảo sức khoẻ, phòng tránh rét đậm, rét hại cho các em học sinh.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình đăng tải các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai về rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tiếp sóng các chương trình thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong thời gian tới để tuyên truyền đến người dân biết phòng, tránh.

Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình thường xuyên cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai cho Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và các địa phương biết, tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai sát với thực tế, đạt hiệu quả, giảm thiểu tối đa các thiệt hại.

Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh qua Văn phòng thường trực (SĐT: 02183.852.309; email: thuyloihb@gmail.com) (nếu có thiệt hại) và ngay khi có tình huống đột xuất để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai theo quy định./.