DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

13/05/2024 15:05
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 4 học sinh mắc, không có tử vong. Để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiệm qua thực phẩm; ngày 10/5/2024, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh ban hành Công văn số 105/BCĐ-VPTT về thực hiện Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 31/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo ATTP các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể sau:
Chỉ đạo Ban Chỉ đạo ATTP các xã/phường/thị trấn, các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATTP đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.

Tập trung lực lượng triển khai kiểm tra có trọng tâm các cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp hiện hành, đảm bảo tránh chồng chéo hoặc bỏ sót cơ sở. Đặc biệt, lưu ý tập trung kiểm tra các bếp ăn tập thể trường học, doanh nghiệp; cơ sở kinh doanh thức ăn sẵn, cơ sở kinh doanh thực phẩm trước các cổng trường học, kinh doanh thức ăn đường phố. Kiên quyết xử lý nghiêm, không để các cơ sở không đảm bảo điều kiện về ATTP hoạt động, cương quyết không để các thực phẩm không đảm bảo an toàn VSTP lưu thông trên địa bàn. Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho người dân.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về ATTP. Kết hợp các hình thức, phương tiện truyền thống; phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường dung lượng, thông tin mang tính chất thời sự về ATTP. Chú trọng việc tuyên truyền  hệ thống truyền thanh tại cơ sở các thông tin, cảnh báo nguy cơ mất ATTP trên địa bàn. Nâng cao kiến thức đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm góp phần phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện phạm đảm bảo ATTP, giám sát nguy cơ ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Huy động sự tham gia, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo ATTP, VSMT tại các cơ sở thực phẩm.

Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu, điều trị. Xử lý kịp thời giảm thiểu ảnh hưởng, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn. Quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn về ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh để nghị Ban Chỉ đạo ATTP các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.