DetailController

Khoa học - Môi trường

Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu tối đa các thiệt hại trong các tháng cuối năm 2023

12/10/2023 16:30
Ngày 12/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2850/SNN-TL về việc chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu tối đa các thiệt hại trong các tháng cuối năm 2023.

Để chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu tối đa các thiệt hại trong các tháng cuối năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về Phòng chống thiên tai) đề nghị các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình; Công ty Điện lực Hoà Bình; Công ty Thuỷ điện Hoà Bình; Công ty Cổ phần quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa số 9 triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2680/SNN-TL ngày 27/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; đảm bảo an toàn công trình hồ đập thuỷ lợi xung yếu trong các tháng cuối năm 2023.

Đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung theo dõi tình hình diễn biến thời tiết thiên tai các tháng cuối năm để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp, nhất là đối với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiệt độ hạ thấp dẫn đến có thể xuất hiện tình trạng băng giá gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các khu vực vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh được phân công phụ trách địa bàn các huyện, thành phố tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương mình phụ trách theo phân công tại Quyết định số 106/QĐ-BCH ngày 06/7/2023, Quyết định số 1138/QĐ-BCH ngày 31/5/2023 của Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24h, đôn đốc nắm bắt tình hình, sự cố khi có thiên tai xảy ra. Tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo kịp thời, chính xác về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Văn phòng thường trực phụ trách công tác Phòng chống thiên tai, số điện thoại thường trực 02183.852.309, địa chỉ email: thuyloihb@gmail.com ) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai./.