DetailController

Khoa học - Môi trường

Chủ động tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông và lũ quét

21/08/2023 15:29
Ngày 17/8/2023, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1927/SCT-QLNL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý vận hành lưới điện; các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; các cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh;c hủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh về việc chủ động tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông và lũ quét.

Căn cứ Công điện số 5331/CĐ-BCT ngày 11/8/2023 của Bộ Công Thương về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Để chủ động phòng, chống và ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra trong thời gian tới, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, công trình hạ tầng đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố; Các Đơn vị quản lý vận hành lưới điện; Các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Các cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại; Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện và Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nội dung sau:

Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Sở Công Thương đề nghị tại Công văn số 1644/SCT-QLNL ngày 13/7/2023 về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ (đã gửi UBND các huyện, thành phố);

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn quản lý nhất là các cơ sở tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất phải có phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, thiết bị và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện, vật tư để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra.

Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Công Thương tại Công văn số 1644/SCT-QLNL ngày 13/7/2023 (đã gửi các đơn vị); Tăng cường kiểm tra, chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn đối với lực lượng và các công trình hệ thống cung cấp, truyền tải điện, phân phối điện của đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Công Thương tại Công văn số 1644/SCT-QLNL ngày 13/7/2023 (đã gửi các đơn vị);

Nghiêm túc triển khai phương án phòng chống mưa bão của đơn vị theo phương châm 4 tại chỗ;

Tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các sườn dốc, xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng, kho, nhà xưởng, văn phòng nhà điều hành, công trình gần sườn dốc, các mỏ và các bãi thải ... để phát hiện nguy cơ dễ gây sạt lở đất, không đảm bảo an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời;

Kiểm tra củng cố hệ thống bơm thoát nước, hệ thống cung cấp điện, máy phát điện dự phòng đảm bảo sẵn sàng tham gia ứng phó với mưa lớn kéo dài, ngập úng;

Tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai, mưa lũ từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý các tình huống  do thiên tai gây ra.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh: Thực hiện triển khai nghiêm túc phương án phòng chống mưa bão của đơn vị có hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả;

Các Doanh nghiệp thương mại tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Công Thương tại Công văn số 996/SCT-QLTM ngày 05/05/2023 về việc dự trữ hàng hoá phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 (đã gửi các đơn vị);

Chủ động liên hệ với cơ quan chức năng kịp thời khắc phục, sửa chữa khi xảy ra sự cố và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng (nếu có);

Thường xuyên tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của các hạng mục công trình xây dựng như: nhà làm việc, nhà xưởng sản xuất, nhà kho,... để có phương án gia cố, sửa chữa kịp thời nhằm nâng cao an toàn và sức chống đỡ khi có mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét;

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động có kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét gây ra.

Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Công Thương tại Công văn số 1644/SCT-QLNL ngày 13/7/2023 (đã gửi các đơn vị);

Triển khai công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, bảo vệ sản xuất; bố trí lực lượng vật tư, máy móc, thiết bị ứng phó khắc phục khi có sự cố;

Nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường, vận hành đảm bảo công trình;

Liên tục kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo thông tin về Sở Công Thương qua hòm thư điện tử: quanlydiennang.scthb@gmail.com./.