DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Chủ động, sẵn sàng đáp ứng, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trong lĩnh vực ngành Công Thương

23/05/2024 15:57
Ngày 22/5, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1135/SCT-KTATMT gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị về việc chủ động, sẵn sàng đáp ứng, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trong lĩnh vực ngành Công Thương.

Để tiếp tục chủ động, sẵn sàng đáp ứng, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trong lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung như sau:

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm góp phần nâng cao, tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tuyên truyền tới người tiêu dùng nguyên nhân, cách nhận biết về nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm; khuyến cáo những tác hại tới sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn để người tiêu dùng biết, thực hiện và phòng tránh.

Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định Phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Có biện pháp phù hợp nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý trên địa bàn (đặc biệt đối với các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ); thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đề nghị UBND các huyện, phòng thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.