DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu, rượu, nước giải khát Yên Thủy tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy

20/07/2023 16:30
Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh ban hành công văn có ý kiến về chủ trương Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu, rượu, nước giải khát Yên Thủy tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy.

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2593/STNMT-QLĐĐ ngày 05/7/2023, về việc chấp thuận chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu, rượu, nước giải khát Yên Thủy tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, do Công ty Cổ phần dược liệu NGK Hòa Bình đề xuất; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và yêu cầu thực hiện như sau: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần dược liệu NGK Hòa Bình nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng 0,93 ha đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng, đủ điều kiện chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định để thực hiện dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu, rượu, nước giải khát Yên Thủy tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên;

Thời hạn thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất là 36 tháng kể từ khi văn bản này được phê duyệt.

Công ty Cổ phần dược liệu NGK Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện: các thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; các nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện thủ tục xin thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư và pháp luật khác liên quan./.