DetailController

Quốc phòng - An ninh

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình

20/05/2024 16:30
Ngày 17/5, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình.
Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc.

Báo cáo đoàn kiểm tra nêu rõ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hoà Bình, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự và các quy hoạch về quốc phòng trên địa bàn theo Luật đất đai số 45/2013/QH13 và các Nghị định của Chính phủ… gắn với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị và quy định của cấp trên về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng, quy hoạch về quốc phòng; những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về tăng cường tiềm lực quốc phòng; thực hiện quản lý, đăng ký, thống kê đất đai, tài sản đúng quy định. Quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng, sử dụng đất đúng mục đích gắn với bảo vệ môi trường; quy hoạch xây dựng các dự án, công trình quốc phòng phù hợp với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và quy hoạch chung của địa phương. Tham mưu làm tốt công tác xác định khu quân sự và quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội tích hợp vào Quy hoạch của tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 – 2030  tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự. Chỉ đạo các đơn vị không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng sai mục đích theo quy định của Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

 Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, tỉnh Hoà Bình giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua, giải quyết triệt để, không để xảy ra vấn đề chồng lấn đất quốc phòng./.