DetailController

Chính trị

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/04/2024 17:30
Chiều 17/4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự và trao quyết định bổ nhiệm. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Hoàng Đình Tráng

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn 05 năm đối với ông Hoàng Đình Tráng, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          Sau khi trao quyết định bổ nhiệm, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng đến đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc bổ nhiệm đã góp phần kiện toàn cơ cấu đội ngũ lãnh đạo Sở, cùng các đơn vị trực thuộc, phòng, ban chức năng trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban lãnh đạo cùng tập thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng lòng, thực hiện hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đối với cá nhân đồng chí Hoàng Đình Tráng, sớm tiếp cận nhiệm vụ mới, nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Đình Tráng, tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bày tỏ sự vinh dự và cảm ơn sự tín nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng tập thể Sở. Nhận thức đây là trọng trách, nhiệm vụ nặng nề, đồng chí tân Phó Giám đốc xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, giữ gìn phẩm chất, lối sống, đạo đức, trau dồi, học tập nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học hỏi đồng chí, đồng nghiệp. Đồng thời tiếp tục giữ vững đoàn kết, hết lòng phục sự Tổ quốc và Nhân dân và hi vọng nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.