DetailController

Thời sự trong ngày

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

17/10/2023 16:30
Ngày 17/10, BTV Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ bế giảng, trao giấy chứng nhận cho 106 học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo Đề án số 10-ĐA/TU, Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự lễ bế giảng, có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh uỷ. Về phía học viện Chính trị Khu vực I, có Tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Sau 20 ngày (từ ngày 20/9 - 17/10/2023), với 31 chuyên đề, các học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần củng cố nhận thức về tư tưởng, chính trị, lập trường cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời nắm được những kết quả cơ bản về công tác xây dựng Đảng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những tiềm năng, lợi thế, khó khăn thách thức, tầm nhìn hành động trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tham gia lớp học, các đồng chí học viên đã được đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh và có những hoạt động thăm hỏi tặng quà với Nhân dân các xã vùng đặc biệt khó khăn của 2 huyện Yên Thủy và Tân Lạc. Đa số học viên chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế lớp học tích cực nghiên cứu trao đổi thảo luận các nội dung được truyền đạt.

Trên cơ sở đánh giá tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và kết quả của khóa học, 106/106 học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ biểu dương những kết quả mà học viên đã nỗ lực cố gắng đạt được trong khóa học. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các học viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình khi tham gia đề án tiếp tục tu dưỡng rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Tích cực tự giác tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến phát huy được năng lực sở trường, nỗ lực học hỏi, rèn luyện phấn đấu để bản thân ngày càng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được, giao đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của ngành lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác nói riêng và cho tỉnh Hòa Bình nói chung. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy tốt vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án đảm bảo đúng quy định, quy chế của BTV Tỉnh ủy./.


Tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc
Học viện Chính trị khu vực I trao Giấy chứng nhận cho các học viên