DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023

22/09/2023 15:04
Ngày 22/9/2023, Sở LĐ, TB&XH ban hành Công văn số 2265/SLĐTB&XH về việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023.

Thực hiện Công văn số 645/TE-CSTE ngày 19/9/2023 của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023; Công văn số 1422/UBND-KTTH ngày 21/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động tết Trung thu cho trẻ em.

Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh) đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ cho trẻ em khi sử dụng các đồ chơi Trung thu có chứa các nguyên vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao (đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, bóng bay sử dụng khí dễ bắt lửa gây cháy nổ,...), hạn chế đốt lửa trại, pháo hoa trong các hoạt động trung thu.

Bảo đảm an toàn phòng, chống các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, gây ngộ độc đối với các sản phẩm đồ chơi được cất giữ, lưu thông, mua bán trong dịp Tết Trung thu.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc cho trẻ em đối với các loại bán, kẹo, trái cây, đồ uống và các loại thực phẩm khác được sử dụng trong các hoạt động Tết Trung thu.

Bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em và người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Trung thu.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung thu để ngăn chặn, loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em và người tham gia.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và tai nạn, thương tích cho trẻ em trong báo cáo hoạt động Tết Trung thu năm 2023 (theo Công văn số 1422/UBND-KTTH ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh)./.